Vendryně si vytýčila zásadní investice

Tři zásadní projekty si vymezila Vendryně plánem investic, jenž v předchozím období postrádala. Ke zdárnému konci je hodlá dovést v příštích pěti a půl letech. V plánu je výstavba hasičské zbrojnice, nového obecního úřadu a cyklotrasy na Sosnu.

Starosta Raimund Sikora ukazuje, kudy by měla vést plánovaná cyklotrasa. Foto: fm

Tři hlavní investice si zastupitelé Vendryně určili na svém minulém zasedání. „Chceme uchopit tyto projekty jako stěžejní, jako nějakou silnou trojku, již se budeme snažit do konce roku 2024 dokončit. Jsem rád, že jsme se se všemi zastupiteli shodli a jsme v nich zajedno,“ řekl starosta Raimund Sikora.

První z priorit je výstavba či rekonstrukce požární zbrojnice. O konkrétních krocích a podobě však budou zastupitelé jednat teprve během svého zasedání 21. května. „Máme několik možností. K jaké se ale přikloníme, bude předmětem další diskuse,“ podotkl starosta.

Druhým bodem v plánu investic je výstavba nového obecního úřadu v blízkosti hotelu Vatality. Také v tomto případě se bude jednat o velkou investici a ani u ní se Vendryně nespoléhá na dotační tituly. „O tomto kroku se sice bavíme delší dobu, v nadcházejícím období se ale konečně chceme pustit do stavění. Za dobu diskuzí projekty zestárly a musíme je přepracovat,“ sdělil starosta. Poznamenal, že obec chce dobře vycházet s hotelem Vitality, a proto si přeje, aby nový úřad do prostředí esteticky zapadl.

Třetí prioritou je pro Vendryni výstavba cyklostezky na Sosnu. „Realizace je v tomto případě závislá na získání dotace. Mělo by se totiž jednat o náklady dosahující na sumu mezi 25 až 30 miliony korun,“ řekl Raimund Sikora a dodal, že cena se šplhá do zmiňované výše i kvůli dvěma přemostěním.

Plánovaná 1,4kilometrová asfaltová trasa by měla vést od křižovatky u obecního úřadu po pravé straně za stromy až na Sosnu k místu, kde se otáčejí autobusy. Obec počítá se šířkou 3 metry. Jedna polovina by byla určená chodcům a druhá cyklistům či bruslařům.

Vendryně už začala s přípravou projektu a jednáními se soukromníky. „K podání žádosti o dotaci musíme mít všechnu dokumentaci hotovou. Kdyby se zadařilo a byla vyhlášena výzva letos na podzim, chtěli bychom se jí zúčastnit. Pokud ne, předpokládáme, že bude vyhlášena opět na jaře, a do té bychom se přihlásili určitě,“ prozradil Sikora s tím, že následný tendr a stavba budou běh na dlouhou trať.

Další zprávy z regionu