Věž nese poselství příštím generacím

Až se za 200 nebo 300 let dělníci pustí do opravy věže kostela sv. Alberta Jeruzalémského v Třinci, najdou v kopuli malou kovovou schránku. Z ní se dozvědí, jak žili jejich předkové ve 20. letech 21. století.

Výběr předmětů do pamětní schránky byl pečlivý. Foto: mr

Protože věž právě prochází rekonstrukcí, vložili v minulých dnech zástupci třinecké farnosti do její kopule vzkaz budoucím generacím.

Co skrývá malá kovová schránka, jejíž obsah bude několik desítek let lidským očím skryt? Jak prozradil historik z Muzea Těšínska David Pindur, ve schránce je dopis o současném dění, dva výtisky farního měsíčníku Most, tisková zpráva a na flashdisku soubor fotografií a všech čísel měsíčníku. „Přidali jsme i další publikace o historii farního kostela,“ doplnil.

Současně s aktuálními informacemi tam zástupci farnosti vložili i kopie písemností a fotografií, které se našly před začátkem rekonstrukce kostelní věže. Ty pocházely z 21. září 1884 a světlo světa spatřily po bezmála 140 letech.

Originály objevených písemností a fotografií uložili historici do muzea. „Dále jsme tam umístili fotodokumentaci z otevírání skříňky. Nalezli jsme i kousek plechu s odkazem pokrývačů, kteří dělali menší rekonstrukci střešní krytiny v roce 1933. I ten do schránky vložíme,“ prozradil hlavní koordinátor opravy věže Wiesław Wania.

Na otázku, zda se dlouze diskutovalo o tom, co do schránky vložit, odvětil: „Ani ne. Panovala shoda, že peníze tam dávat nebudeme. U flashdisku jsme volili takový program, u kterého předpokládáme, že jej budou i za sto let umět otevřít. Věříme tedy, že jsme tam dali vše důležité a podstatné,“ dodal Wania.

Farář František Vrubel připomněl, že v době vzniku muzea neměli naši předci mnoho možností, kam uložit informace o svém životě. „Dnes máme archivy, muzea, digitální média, takže víme, že informací o nás bude i v budoucnu dost,“ řekl duchovní.

Jde tedy spíše o symbolické gesto našim nástupcům, aby i oni v kopuli něco našli a prožívali obdobné nadšení jako my dnes. I proto skříňku před umístěním pečlivě uzavřeli a hermeticky utěsnili všechny otvory, aby se dovnitř nedostala sebemenší vlhkost.

Rekonstrukce míří do finále

Věžičku kostela už pokrývají měděné pláty a až zmizí lešení, bude zářit na všechny strany. Kromě ní se rekonstrukce dočkal i původní kříž, který se opět vrátí nahoru. „Firma z Oldřichovic na něm prováděla opravu ornamentů, lístečků, bočních kopulí. Bylo to třeba, kříž byl zrezivělý a ve špatném stavu. Považte, vždyť pocházel z roku 1884,“ usmál se Wiesław Wania.

Opravený kříž zamíří opět na špičku kostela. Foto: mr

Upřesnil, že kromě střešní krytiny nechala farnost opravit i několik dřevěných částí, hlavně bednění. Firma vyhotovila i nová dvířka do vikýřů včetně nového kování. Celou makovici věže nechala také důkladně vyčistit. Rekonstrukce přišla na více než pět milionů korun.

Další zprávy z regionu