Vincent van Zuška zdobí podzemí nemocnice Třinec

Podzemní chodby Nemocnice Třinec, které spojují přilehlé budovy, ožily výstavou žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Třinec.  Zajímavé obrazy můžou zhlédnout jak pacienti, návštěvníci, tak i zaměstnanci nemocnice.

Galerie v nemocnici? Proč ne? Umění totiž léčí. Foto: archiv nemocnice

Výstava Vincent van Zuška vznikla jako společný projekt Beaty Martinkové a Markéty Hlavničkové. „Součástí výtvarného vzdělání na naší škole jsou i dějiny výtvarné kultury, tedy seznamování s životem a dílem výtvarných umělců. Vincenta van Gogha jsme si vybrali nejenom proto, že se jedná o významnou a zajímavou osobnost dějin umění, ale také kvůli jeho práci s barvou, malířské technice i námětům. S žáky a studenty jsme postupně zkoumali barvy, využití doplňkových barev nejen při malbě temperami, kompozici při lepení obrázků z proužků papíru, hledali jsme v jeho obrazech ukryté významy a volně jsme je interpretovali a upravovali podle vlastního výtvarného záměru. Některé obrazy jsme zkoumali opravdu z blízka, studovali každý detail, odstín či tah štětcem, až nám vznikaly obrovské nadživotní kopie originálů složené z více částí,“ vysvětlila učitelka výtvarného oboru ZUŠ Třinec Markéta Hlavničková.

Obrazy jsou svými barvami nepřehlédnutelné. Foto: archiv nemocnice

Druhá část výstavy prezentuje absolventské práce nejstarších studentů pod vedením Anny Šenkové. Mnozí z nich na této škole prošli celým výtvarným studiem od přípravky až po absolventský ročník prvního nebo druhého stupně a dále pokračují na středních i vysokých školách výtvarného zaměření.

Další zprávy z regionu