Vlhkost nadělala potíže

Více než 50 let slouží dětem mateřská škola na Hrabinské ulici v Českém Těšíně. Od roku 1968 se dočkala jen drobných úprav, ovšem za poslední rok si ji stavaři vzali více do parády.

Školka nyní září novotou. Foto: tm

Školka byla postavena zároveň se zdejším sídlištěm. Za ty roky se zhoršila kanalizace natolik, že se u stěn držela vlhkost. „Proto jsme se rozhodli jít do energetických úspor a pustili se do oprav všech čtyř pavilonů školky. Protože ve školce máme vzduchotechniku, vyměnili jsme všechny dveře a okna a zateplili celou budovu,“ řekl starosta města Vít Slováček.

Součástí prací byla i výměna vnitřního osvětlení za úsporné LED svítilny. Samotná budova slouží jako česká i polská mateřská škola – dvě organizace, které spadají pod „své“ základní školy.

Práce vyšly na 9,5 milionu korun, 4 miliony činila dotace z Operačního programu Životní prostředí a zbylých 5,5 milionu byly dofinancováno z projektu podpory výměny kotlů v Českém Těšíně.

Rekonstrukce probíhala za provozu, a pokud nebylo zbytí, využila se záložní mateřinka v Koňákově.

Další zprávy z regionu