Vodovod a kanalizaci rozšiřují v Mostech u Jablunkova

Na postupném rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě pracují v Mostech u Jablunkova. Vloni dokončili kanalizaci a vodovod v lokalitách Polomská – Boroví a Šragi, letos přijde řada na lokality Za Hřbitovem a Na Vršček.

Nová nadzemní tlaková stanice stojí v lokalitě Boroví. Foto: ba

Lokalita Polomská – Boroví získala nové vodovodní a kanalizační potrubí v délce přes 700 metrů. „Na splaškovou kanalizaci se může připojit 17 rodinných domů a 10 rekreačních chat gravitačně. Dalších pět rodinných domů se může připojit na tlakovou kanalizaci s pomocí čerpadla, a to z toho důvodu, že objekty jsou pod úrovní kanalizační stoky,“ vysvětlil mostecký vodohospodář Tomáš Kohut.

Protože lokalita Boroví je položená výše než vodojem Centrum, bylo nutné vybudovat nadzemní automatickou tlakovou stanici, která zvyšuje tlak vody. „Rozšíření vodovodního řadu umožní napojení přibližně 35 objektů, rodinných domů či rekreačních chat,“ upřesnil Kohut a dodal, že cena této investice se vyšplhala na osm milionů korun.

Nového vodovodu za zhruba osm set tisíc korun se v loňském roce dočkali i lidé v lokalitě Šragi, která už je na kanalizaci napojena. „Tato investiční akce je součástí koncepce obnovy vodovodů v obci, poskytla možnost napojení se na vodovodní síť dalším odběratelům. Pět přípojek je nových, dalších patnáct přepojíme ze staré, již nevyhovující vodovodní sekce,“ pokračoval Kohut.

V letošním roce se bude pracovat v lokalitách Za Hřbitovem a Na Vršček. Počítá se s dobudováním stokové části kanalizace a vytvořením nové sekce vodovodu. Ten bude zásobovat nové odběratele a také nahradí zastaralý a již nevyhovující vodovod. Celá investice spolkne kolem 12 milionů korun, pět milionů korun činí dotace.

 

Další zprávy z regionu