Vrty zajistí dostatek vody

Čtyři nové vrty pro zásobování vodou vyhloubili v Mostech u Jablunkova. Výhledově by z nich měla začít proudit voda do místních vodojemů, na které je napojeno 60 procent občanů.

Obecní úřad v Mostech u Jablunkova. Ilustrační foto: obec

Přestože vrty (dva se nachází v lokalitě Bagno, další dva na Šancích) jsou už vyhloubeny a po kapacitních čerpacích zkouškách, jejich napojení na veřejné zdroje vody bude během na dlouhou trať.

„Jsou připravené na vystrojení a napojení na vodojemy, akorát je potřeba dokončit projektovou dokumentaci, upravit technologie spočívající zejména v odželeznění a odmanganování surové vody a získat veškerá povolení, které s touto investicí souvisí,“ řekl obecní vodohospodář Tomáš Kohut.

Další dva hlubinné vrty, které by měly vzniknout v centru obce, jsou prozatím v přípravném řízení. „Na obecní vodovodní řad je napojena více než polovina našich občanů. Musíme pro ně zajistit odpovídající množství kvalitní pitné vody, čehož docílíme prostřednictvím nových vrtů,“ doplnil Tomáš Kohut.

Nového vodovodu a splaškové kanalizace se v letošním roce dočkali obyvatelé lokality za Hřbitovem, voda z obecního zdroje nově teče místním v lokalitě Na Tunelu.

Další zprávy z regionu