Vydatné deště odvrátily hrozící fatální sucho

Letošní květen a červen byly srážkově vysoce nadnormální. Spadlo během nich téměř 480 milimetrů srážek. Přitom za období od ledna do dubna spadlo jen bezmála 200 milimetrů srážek.

Daniel Křenek má doma na zahradě srážkoměrnou stanici. Foto: ba

Tyto údaje zaznamenal amatérský meteorolog Daniel Křenek z Bystřice, který má na zahradě srážkoměrnou stanici a naměřené údaje zasílá Českému hydrometeorologickému ústavu.

„Zatímco od ledna do dubna v Bystřici spadlo 198,3 milimetru srážek, v květnu to bylo 255,3 milimetru a v červnu 224,9 milimetru,“ upřesnil Křenek. Poukázal, že ve druhé polovině června byly deště tak intenzivní, že na vodních tocích se začaly objevovat povodňové stavy.

Naproti tomu v dubnu napršelo v Bystřici pouhých 20,3 milimetru srážek. „Chudá zima bez významné sněhové pokrývky, teplé počasí a malé úhrny srážek začaly prohlubovat sucho, které vyvrcholilo v dubnu. Začaly vysychat prameny a potoky a vypadalo to, že sucho se bude prohlubovat,“ pokračoval Křenek. Zdůraznil, že deštivý květen a červen, kdy pršelo více než obvykle, nás uchránily před hrozícím fatálním suchem.

Podle Křenka podobné výkyvy v úhrnech srážek nebudou ničím neobvyklým. „Rozkolísané počasí je důsledkem probíhajících klimatických změn vyvolaných člověkem. K přírodě se musíme chovat mnohem šetrněji než doposud,“ dodal amatérský meteorolog.

Další zprávy z regionu