Výpravní budova už je pod střechou

Centrální dopravní terminál s parkovištěm v Českém Těšíně pozvolna dostává svou konečnou podobu. Budova i nástupiště jsou již skoro hotové. I přes drobné komlipakce chtějí stavbu dokončit před finálním termínem.

Výpravní budova a nástupiště už jsou téměř hotové. Foto: ba

V uplynulých měsících stavbaři provedli sanaci podkladních vrstev. V části, kde vedou komunikace, to bylo padesát centimetrů, v části, kde budou parkoviště, to bylo třicet centimetrů.

„Sanace byla nezbytná z důvodu odstranění původní zástavby z plochy současného nádraží a parkovišť. Pod povrchem zůstaly základové konstrukce bývalých objektů. V podloží byly zbytky cihel a stavební suti, které bylo potřeba odstranit a nahradit je materiály odpovídajícími současným normám a požadavkům projektu,“ vysvětlil stavbyvedoucí Václav Sikora.

Dominantou centrálního dopravního terminálu bude moderní výpravní budova se zastřešeným nástupištěm. „Střešní plášť i obezdění budovy lícovými cihlami už je dokončeno, do konečné fáze spěje opláštění ocelové konstrukce. Uvnitř už je hotová podlaha, v následujících měsících budou pokračovat práce na obkladech, dlažbách, sádrokartonových podhledech a elektrorozvodech. Posléze budou osazeny zařizovací předměty zdravotechniky, koncových prvků elektroinstalace a osvětlení,“ přiblížil Sikora.

Intenzivně se pracuje rovněž v okolí výpravní budovy. „Máme dokončeno zhruba dvě třetiny plochy cementobetonového krytu. Jedná se o objezd kolem budovy a nástupišť v celkové výměře dva a půl tisíce metrů čtverečních. Už jsme zahájili stavbu parkoviště, položili jsme zatravňovací dlaždice v části vsaku povrchových vod. Probíhá pokládka silničních a chodníkových obrub, dlažby a dosypávání štěrku pod dlažby,“ přiblížil Sikora.

Komunikace spojující ulice Frýdeckou a Jablunkovskou bude dokončena v příštím roce.

Další zprávy z regionu