Vysadí desítky ovocných stromů

Myslivecký spolek „Černá“ Střítež-Vělopolí získal dotaci na výsadbu 80 ovocných stromů na katastru Vělopolí. Zastupitele obce s tímto seznámil myslivecký hospodář spolku Viktor Zawadzki na jejich ustavujícím zasedání, které se usktečnilo minulý týden v pondělí.

Výsadba stromů ve Vělopolí. Foto: myslivci

Hospodář rovněž řekl, že část nového stromořadí má vést po obecních pozemcích a část po soukromých. „Od soukromých vlastníků již souhlas máme, nyní potřebuji kladné stanovisko z vaší strany,“ obrátil se na zastupitele Zawadzki.

Představitelé obce se zajímali, o jaké stromy se bude jednat. „Jabloně a slivky. Výsadbou nových stromů chceme docílit zkrášlení přírody v obci, ale hlavně jde o rozdělení souvislé travní plochy na menší části, což přispěje k udržení vody v krajině, zvýšení a posílení biodiverzity, zlepšení možností migrace živočichů, vytvoření nových míst pro život drobné zvěře a jiných živočichů, kterých v poslední době hodně ubývá. Ovoce pak bude sloužit nejen zvěři, která se v místech pohybuje, jako jsou zajíci a bažanti. Ale i lidem, kteří tam budou procházet. Stromořadí povede kolem staré nepoužívané obecní cesty,“ nastínil hospodář.

Zastupitelé tento projekt podpořili. „K samotné výsadbě na obecních pozemcích chceme přistoupit již v listopadu letošního roku. Zároveň chceme pozvat i širokou veřejnost, které bychom přiblížili myslivost, ale také nabídneme občerstvení a přednášky o správném sázení a následné péči o stromy, které povede Lubomír Hajný,“ pokračoval Zawadzki, podle kterého začali myslivci již v sobotu 22. října sadit na soukromých pozemcích. Letos se na katastru Vělopolí bude sadit asi 370 stromů (jabloně, slivoně, ořešáky, jeřabiny a lípy).

Na závěr ještě hospodář dodal, že projekt výsadby na obecních pozemcích přijde na 250 tisíc korun, přičemž finance se myslivcům vrátí formou 100procentní dotace od Státního fondu životního prostředí ČR.

Další zprávy z regionu