Vysadili nové lípy

Zub času se podepsal na některých stromech v Ropici. Proto v obci přistoupili ke kácení vzrostlých stromů na křižovatce za evangelickou kaplí a v její blízkosti.

Nové lípy se brzy stanou dominantou křižovatky. Foto: tm

„Jsme si vědomi, že každé kácení vzrostlých stromů v obci s sebou nese plno dotazů a často i vlnu nevole. Ovšem i nepopulární rozhodnutí se musí udělat. Navíc v situaci, kdy stromy již byly nebezpečné,“ řekla starostka Ropice Gabriela Szmeková. Jak dodala, lípy na křižovatce byly pokáceny z důvodu špatného zdravotního stavu. „S žádostí o jejich pokácení se na nás obrátili občané, neboť křižovatka byla špatně průjezdná jak pro osobní, tak i nákladní vozidla, jakým je hasičské auto,“ pokračovala starostka.

Zdravotní stav líp posoudila Agentura ochrany přírody a krajiny a doporučila jejich skácení. V daném místě obec nechala vyfrézovat pařezy a vysadit nové stromy. „Jedná se o vzrostlejší lípy, které jsou ale dále od cesty,“ pokračovala.

Stejně tomu bylo i se stromy v prostorách hřbitova u evangelické kaple. Stromy byly nebezpečné a ohrožovaly majetek občanů a osoby, které se zde pohybovaly. Tyto stromy budou rovněž nahrazeny. „V plánu dále máme novou výsadbu před parkovištěm u kaple. Rozmístění nových stromů ještě není pevně dané, bude to předmětem debaty,“ uzavřela.

Další zprávy z regionu