Výsledky šetření v Písečné poslouží pro tvorbu strategie rozvoje obce

Po pěti letech se vedení Písečné opět obrátilo na občany s dotazníkem. Důvod? Znát názory lidí na život v obci – co je trápí, co je těší, co by si přáli.

Ilustrační foto: th

Do dotazníkového šetření se zapojilo 153 občanů, což je 15 procent oslovených. „Výsledky tím mají svou váhu, protože za reprezentativní se bere výsledek se zapojením nad 10 procent oslovených,“ pochvaloval si starosta David Ćmiel.

Dalším plusem je, že odpovídali lidé ze všech částí obce a všech věkových skupin od 15 let výše. Co lidé napříč věkovými skupinami berou jako velké plus Písečné, je umístění v klidném prostředí s nádhernými výhledy na okolní hory. Výhodou je i skutečnost, že není zatížena ve větší míře dopravním ruchem, je mimo hlavní dopravní koridory. Velké množství příznivců má i areál výletiště.

Naopak minusem je velká výstavba nových rodinných domů a lokální topeniště.

Z dotazníku lze vyčíst, že lidé se v Písečné cítí bezpečně, ale vadí jim například překračování povolené rychlosti automobilů v obci. Co se týče projektů, které má obec v plánu, občané preferují sportovně-relaxační park v okolí výletiště, výstavbu chodníku na konečné směrem k točně autobusu a veřejné osvětlení v lokalitě Lazy.

Lidé během loňského podzimu vyjadřovali svůj názor k dění v obci anonymně. Názory a výstupy z dotazníkového šetření jsou pro vedení Písečné zásadním podkladem pro tvorbu Strategie rozvoje obce na období let 2021-2028.

Další zprávy z regionu