Vyšší odborná škola Agelu studenty láká

Prohloubit si vzdělání, zvýšit si kvalifikaci nebo zcela změnit směr svého studia – to byly motivace studentů, kteří si podali přihlášku na Agel Vyšší odbornou školu zdravotnickou. Bylo jich mnohem více, než zařízení může přijmout.

V Českém Těšíně si zájemci mohou doplnit vzdělání a získat titul DiS. Foto: Agel

Přihlášky k přijímacímu řízení pro následující školní rok poslalo celkem 192 uchazečů. Celkem 85 nově přijatých studentů nastoupí v září na prezenční a kombinovanou formu studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra, a to v Českém Těšíně, v Ostravě nebo v Přerově.

„Letos jsme zaznamenali mnohonásobně vyšší zájem o studium než v předchozích letech, a to především o kombinovanou formu studia. Velkou roli sehrála také propagace na naší střední zdravotnické škole, kterou letos opustili naši první maturanti,“ popsala vedoucí Agel Vyšší odborné školy zdravotnické Hana Pokorná.

Do prezenční formy studia se převážně hlásili letošní maturanti, absolventi Agel Střední zdravotnické školy, ale také absolventi gymnázií, obchodních akademií nebo hotelových škol. Kombinovaná neboli dálková forma studia je velmi žádána zejména u již pracujících v nemocničních zařízeních.

„Velkou motivací pro všechny budoucí studenty je doplnění nebo zvýšení kvalifikace, zvýšení samostatnosti při výkonu povolání, změna oboru nebo jistota budoucího zaměstnání. Uchazeči o studium byli milí, zvídaví a dobře připravení. Případná nervozita během motivačního pohovoru velmi rychle opadla,“ pokračovala Hana Pokorná.

Studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra je ukončeno absolutoriem, jehož součástí je absolventská práce a její obhajoba, zkouška z cizího jazyka, ošetřovatelství v klinických oborech, ošetřovatelství a zkouška z humanitního oboru.

„Absolvent oboru Diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat titul diplomovaný specialista (DiS) psaný za jménem. Absolventi najdou uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení jako diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních nebo v terénní i domácí zdravotní péči,“ upřesnila Hana Pokorná.

Další zprávy z regionu