Výstava plná zlata rozzářila galerii

Plátkové zlato kladené mezi přivřená víčka. Takto poeticky se jmenuje výstava, kterou zahájila Galerie města Třince v kulturním domě Trisia. Svou tvorbu na ní představuje dnes již nežijící třinecký autor Rudolf Štafa. Obyvatelé města dobře znají jeho plastiky, které řadu let zdobí ulice Třince.

Výstava se nese celá ve zlatých tónech. Kurátor Michal Jalůvka jí přizpůsobil i osvětlení. Foto: mr

Výstava se mohla uskutečnit díky synovi výtvarníka Bogdanu Štafovi, který obrazy i plastiky galerii zapůjčil ze své osobní sbírky, a také díky práci kurátora výstavy Michalu Jalůvkovi.

„Snažil jsem se nejprve uchopit samotnou myšlenku uspořádat tuto výstavu, přičemž mi velice pomohla kurátorka Katarína Klusová, která je, na rozdíl ode mne, místní. Zdejší lidé znají tvorbu Rudolfa Štafy, a ani o tom často nevědí. Má totiž ve městě nainstalováno hned několik výrazných plastik. Takže naší snahou bylo přiblížit jim umělce i po jiné stránce,“ vysvětloval Michal Jalůvka.

Návštěvníci, kteří přijdou na výstavu, si mohou prohlédnout několik obrazů z různých životních etap výtvarníka, jsou mezi nimi malby i kresby. K vidění je zde ale i několik plastik, z nichž jedna je zmenšeninou plastiky umístěné v Třinci.

V obrazech se často zrcadlí téma rodiny a mezilidských vztahů. Jakýmsi spojovatelem je zlatá barva, kterou výtvarník rád používal. Jeden z obrazů je ve stylu kubismu. Další jsou plné ornamentů a vystupujících stylizovaných postav. „Zajímavé je, že jakožto třinecký autor používal rád materiály z místních železáren. Na obrazech je vidět i motiv kolejnice,“ přidal perličku kurátor.

Na otázku, proč výstavu pojmenoval Plátkové zlato kladené mezi přivřená víčka, odvětil: „Samozřejmě je to těmi zlatými motivy, které z obrazů přímo vystupují. Tato plátna fungují jako sochy a je v konečném důsledku jedno, zda jde o plastiku či obraz.“ Pokračoval, že vystavené obrazy nás přenášejí k tolik vzdáleným exotickým kulturám a vzývají ideály předmoderního života v harmonii s přírodou. „Zároveň se zvláštním způsobem snoubí s modernistickým tvaroslovím, vycházejícím z geometrické redukce a kubismu,“ doplnil kurátor.

Katarína Klusová podotkla, že je zajímavé prohlédnout si i jiná díla člověka, jehož tvorbu lidé v Třinci potkávají na každém rohu. „Často se tak stává, že ty venkovní plastiky přijmeme a přestaneme je vnímat. Možná by stálo za to, je čas od času prohodit, aby se na ně člověk podíval zase novýma očima. Každopádně je ale cestou navštívit tuto výstavu a o autorovi se dozvědět více,“ pozvala veřejnost k návštěvě výstavy, která potrvá až do 26. srpna.

Další zprávy z regionu