Vytížené sportoviště se dočká opravy

S trochou nadsázky leze říci, že venkovní sportovní areál u bystřických škol odpočívá jen v noci, či když je pod sněhem. Jinak si na nevyužití nemůže stěžovat – je v plné permanenci.

Teplé únorové počasí doslova lákalo ke sportování u bystřických škol. Foto: tm

Psal se rok 1999, kdy zmíněný sportovní komplex spatřil světlo světa. Společně se sousedící školní budovou, která rozšířila stávající školní areál. Nyní čeká sportoviště, které čítá běžecký ovál, doskočiště, dvě hrací plochy pro míčové hry s umělým povrchem a výseč pro vrhačské disciplíny, oprava, která je vyčíslena na 4,2 milionu korun, přičemž 60 procent pokryje dotace. „Nemám nic proti tomu, že obec investuje do sportovišť, ale část sportovního areálu se již opravovala, nyní je na programu další rekonstrukce. Zdá se mi, že za poměrně krátkou dobu je oprav příliš,“ řekla během únorového jednání bystřických zastupitelů svým kolegům Anna Konderlová. „Nemyslím to jako výtku, ale spíše si kladu otázky, zda se o sportoviště dobře staráme a co udělat, aby v dobrém stavu vydrželo déle,“ dodala zastupitelka.

„Já danou situaci nevnímám jako kaňku na kráse – ale naopak. Jsem rád, že hřiště je permanentně využíváno od jara do podzimu a denně od 8 hodin, kdy začíná vyučování až do 15,30 hodin končí sportovní hry. Pak nastupují všichni ostatní, kteří mají chuť sportovat. Areál nezahálí ani o víkendech,“ nastínil starosta Bystřice Roman Wróbel a dodal, že běžecký ovál, který je původní z roku 1999, je v některých úsecích již natolik proběhaný a prošlapaný, že jde i o bezpečnost sportovců.

Navíc Bystřickým svým způsobem v tomhle směru pomohla i náhoda. Původně totiž v obci počítali s přispěním dotace s opravou podlah v tělocvičně a sportovních halách. Zde však vyvstal problém. „Vše bylo téměř připraveno, ovšem když jsme spatřili časový snímek využití krytých sportovišť, museli jsme se záměru couvnout – 52 procent využitelnosti totiž jsou komerční účely. To je z pohledu poskytovatele dotace něco naprosto nepřijatelného,“ vysvětlil starosta. To byl i důvod, aby neunikla možnost sáhnout si na dotační peníze, najít alternativu. „Tou je oprava venkovního sportovního areálu,“ uzavřel Wróbel.

Další zprávy z regionu