Vzácný kruštík polabský kvetl u Ropičanky v Českém Těšíně

Na vzácnou orchidej – kruštíka polabského – narazil poblíž soutoku Rakovce s Ropičankou Daniel Křenek z českotěšínské radnice.

Kruštík polabský je vzácností. Foto: DK

Na pravém břehu potoka Rakovec nad soutokem s říčkou Ropičankou kvetly čtyři exempláře této cenné orchideje. „Kruštík polabský u nás roste na několika desítkách míst, ponejvíce v listnatých lesích nebo v blízkosti potoků a řek,“ upřesnil referent vodního hospodářství a ochrany přírody českotěšínské radnice Daniel Křenek.

Většina druhů orchidejí vyskytujících se u nás patří mezi vzácné. „Jen kruštík širolistý, který se velmi podobá kruštíku polabskému, a bradáček vejčitý nejsou tak citlivé a patří mezi běžnější druhy,“ poznamenal Daniel Křenek a dodal, že kruštík širokolistý lze najít také v našem regionu podél lesních cest a na bradáček vejčitý lze narazit na loukách a okrajích lesů.

Další zprávy z regionu