Wyjdź w góry i wygraj nagrodę

Atrakcyjna zabawa turystyczna „Przez kopce – 2022”, której organizatorem jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w RC oraz Drużyna Harcerska „Czarne Pantery” z Trzyńca, trwa już od trzech miesięcy i cieszy się sporym powodzeniem.

Jedno z miejsc, które należy odwiedzić, znajduje się na Praszywej. Foto: mc

Przeznaczona jest nie tylko dla dla dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży szkół średnich, ale też ich rodziców. Do tej pory włączyło się do zabawy, która potrwa do końca października, około 500 osób.

Jak mówi prezes „Beskidu Śląskiego” Halina Twardzik, zabawa powstała przede wszystkim z myślą o młodych ludziach, by dzieci i młodzież oderwać od ekranów komputerowych lub telewizyjnych, tabletów lub smartfonów oraz zachęcić ich do aktywnego spędzania czasu, a przede wszystkim poznawania piękna przyrody.

„Jednym z celów jest także integracja dzieci i młodzieży, dlatego zaplanowaliśmy dwie wspólne imprezy turystyczne. Pierwsza odbyła się podczas rozpoczęcia zabawy na Wielkim Jaworowym, druga będzie miała miejsce na jesieni podczas podsumowań i połączona zostanie z losowaniem nagród. Również tym razem, tak samo jak podczas zagajenia wydarzenia, nie zabraknie ogniska”, mówi prezes.

Na pewno warto się włączyć, bo na zwycięzców czekają wartościowe nagrody. Drużynowa z trzynieckiej Drużyny Harcerskiej „Czarne Pantery” Andrea Szymeczek zdradziła, iż zwycięzcy otrzymią zegarki fitness, ponadto trwają rozmowy ze sponsorami i na pewno dołączą do nich kolejne, niemniej atrakcyjne nagrody.

Warto przypomnieć, na czym zabawa polega. „Należy odwiedzić dziesięć wybranych miejsc w Beskidzie Cieszyńskim, zrobić zdjęcie indywidualne przy specjalnej tabliczce i wysłać je na adres mailowy przez.kopce@seznam.cz. Kopce można zdobywać indywidualnie, podczas wyprawy rodzinnej czy wycieczki szkolnej”, tłumaczy Andrea Szymeczek.

Szczegółowe informacje, reguły gry oraz opis dziesięciu wybranych miejsc można znaleźć na https://www.ptts-beskidslaski.cz/przez-kopce-2022/reguly-gry/.
„Miejsca wybrane są tak, żeby zapoznawały młodzież z zaolziańskim terenem i prowadziły w miejsca mniej znane a ciekawe”, dodaje prezes Halina Twardzik.

Další zprávy z regionu