Z obchvatu Těšína odvezli na 500 vozidel sutin

Demolice opěr přemostění ulice Hřbitovní v Českém Těšíně, na obchvatu města spojujícím mezinárodní hraniční přechod v Chotěbuzi s výpadovkami na Slovensko, Ostravu a Frýdek-Místek, již dospěla do konce.

Firma odvezla na 500 aut zeminy a sutin. Foto: DH

Nákladní soupravy odtud odvezly tisíce tun sutin. Druhá část rekonstrukce na mostě, tentokrát v protisměru, je naplánována na příští rok.

„Opěry na jedné straně mostu jsme kompletně vybourali a odtěžili, nosná konstrukce přemostění je prozatím usazena na podpěrných skružích. Vytvořili jsme prostor pro nové opěry, které vybuduje generální dodavatel stavby. Naše role tím prozatím skončila,“ informoval vedoucí projektu Marek Szkandera ze společnosti Smolo Recycling.

Pracovníci z mostu odtěžili a odvezli k dalšímu zpracování polovinu z celkového počtu asi 500 nákladních vozidel sutin a zeminy. „Stavební odpad z přemostění momentálně recyklujeme v zařízení v Ropici. Beton drtíme a třídíme na požadované frakce, v mnoha případech můžeme takto nahradit přírodní kamenivo. Ke zpracování stavební suti dochází i přímo na staveništi. Pro tento účel máme k dispozici také mobilní recyklační linky, drtiče a třídiče, ale na staveništi to nebylo možné s ohledem na omezený prostor. Proto jsme většinu materiálu převezli do Ropice, kde dovedeme zpracovat i zeminu z výkopů,“ doplnil Jiří Labuda, vedoucí stavební činnosti a recyklace ze společnosti Smolo Recycling.

Důvodem generální opravy prvního přemostění obchvatu Českého Těšína směrem z mezinárodního hraničního přechodu v Chotěbuzi bylo vychylování mostních opěr, které vedlo ke stále většímu zvlnění vozovky před a za mostem. Po dobu rekonstrukce se v obou směrech jezdí jen v jednom pruhu.

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. V příštím roce projde stejnou opravou sousední most. Investice vyjde celkem na bezmála 46 milionů korun bez daně.

Další zprávy z regionu