Za odpad platí 700 korun

O něco hlouběji musejí letos sáhnout do peněženky občané Vendryně. Obec zvýšila roční poplatek za komunální odpad z 500 na 700 korun na osobu.

„Poplatek za svoz odpadu jsme zvedli po více než deseti letech. Upravená částka zahrnuje všechny služby, které naši občané využívali doposud. Je potřeba si uvědomit, že obec za každého občana doplácí ještě minimálně jednou tolik z vlastního rozpočtu,“ řekl starosta Vendryně Raimund Sikora.

Komunální odpad v obci svozová společnost bude i nadále odvážet co dva týdny, pytlový svoz papíru a plastu bude probíhat jednou měsíčně, svoz velkoobjemového odpadu pak dvakrát do roka – na jaře a na podzim. Šest dnů v týdnu je místním k dispozici sběrný dvůr v Třinci. Na obecním úřadě se mohou průběžně přihlašovat ke svozu bioodpadu.

Další zprávy z regionu