Začala renovace budovy gymnázia

Demolicí přístavby tělocvičny začala rozsáhlá renovace gymnázia s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně. Budova z roku 1994 je ve špatném technickém stavu.

Budova z roku 1994 je v žalostném stavu. Foto: ba

„Rekonstrukci jsme již nemohli odkládat kvůli špatnému stavebně-technickému stavu konstrukcí celé budovy, velmi neúspornému provozu a s ohledem na požadavky současné legislativy,“ zdůvodnil náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny.

V polovině ledna stavební firma převzala staveniště a minulý týden se pustila do práce. Generální rekonstrukce, která přesáhne částku 30 milionů korun, začala bouráním přístavby tělocvičny. Pak přijde řada na věž s hodinami.

„V první fázi počítáme s bouracími a sanační pracemi na tělocvičně. Odbouráme druhé nepoužívané podlaží, zesílíme statiku spřažením budovy ocelovými nosníky a vyměníme střechu,“ předeslal stavbyvedoucí Jiří Votoček.

Tělocvična by měla být hotova v průběhu června. „Hodiny tělocviku budou probíhat buď v nové sportovní hale ve Svojsíkově ulici, anebo v tělocvičně sousední základní školy s polským jazykem vyučovacím. Na jaře budou žáci sportovat i v přírodě, v nedalekém parku Adama Sikory,“ nastínila ředitelka gymnázia Maria Jarnot.

Revitalizace je rozdělena do několika etap tak, aby stavaři co nejméně narušili průběh vyučování. „Podle harmonogramu prací uvolníme stavební firmě dané podlaží a výuka se přesune jinam,“ dodala Jarnot. Veškeré stavební práce by měly být ukončeny v červenci příštího roku.

Gymnázium Julia Słowackého v Českém Těšíně je jediná střední škola s polským jazykem vyučovacím v České republice. Navštěvují ji studenti od Mostů u Jablunkova až po Bohumín.

Další zprávy z regionu