Záchranáři v kraji resuscitovali na sklonku roku i mladé pacienty

Posádky ZZS v Moravskoslezském kraji každoročně zasahují u stovek pacientů, u nichž došlo k selhání krevního oběhu; loni se jednalo o 843 případů.

Ilustrační foto: ZZS MSK

Jde přitom o stav, který znamená bezprostřední ohrožení člověka a v případě neposkytnutí okamžité kvalitní pomoci vede ke smrti.

V posledním týdnu roku 2022 byli moravskoslezští záchranáři voláni k osmadvaceti případům, kdy museli u pacienta zahájit rozšířenou resuscitaci. V polovině případů se jim podařilo obnovit činnost srdce a nemocné předali do další péče ve zdravotnických zařízeních. Selhání oběhu se přitom netýká jen osob vyššího věku: Pouze patnáct ze zmíněné skupiny postižených byli lidé starší sedmdesáti let a sedm resuscitovaných bylo ve věkovém rozpětí 50-60 let.

„Čtyři postižení byli dokonce mladší čtyřiceti let, všichni do okamžiku srdečního selhání zapojeni v běžném životě. U všech čtyř byla správně zahájena a do příjezdů týmů ZZS poskytována základní první pomoc. I díky tomu byla další péče záchranářů úspěšná,“ řekl mluvčí zdravotníků Lukáš Humpl.

Nejmladším pacientem, jehož museli záchranáři v uplynulých dnech resuscitovat, byl osmnáctiletý mladík, který náhle zkolaboval během sportování. Podíl na selhání jeho krevního oběhu mělo podle všeho požití rizikové kombinace energetického nápoje a psychoaktivní látky kratom. „Okamžitou pomoc zahájili další sportovci, přítomni na místě, kteří správně prováděli nepřímou srdeční masáž. Týmu záchranné služby se za pomoci defibrilačního výboje a léků podařilo obnovit činnost srdce. Do nemocnice pacienta předávali ve vážném, ale stabilizovaném stavu,“ pokračoval mluvčí.

Úspěšná záchrana pacienta se selháním krevního oběhu závisí na celé řadě okolností. Velmi důležitým je tzv. řetězec přežití. Kromě okamžitého přivolání zdravotnické záchranné služby má veliký význam také neprodlené zahájení základní první pomoci – v případě bezvědomí a bezdeší je to nepřímá srdeční masáž. Často ji poskytují přímí svědkové události, či vyškolení zachránci, tzv. first respondeři.

Další zprávy z regionu