Žáci mají ve škole málo místa

O výstavbě nového školního pavilonu uvažují v Milíkově. Stávající školní budova je prostorově nedostačující.

Milíkovské škole schází odpovídající prostory. Foto: ba

V budově s charakteristickou věžičkou získávají základní vzdělání všechny místní děti. Prostory v přízemí patří české i polské malotřídce, v prvním patře se nachází česká i polská mateřská škola. „Žáci prvního a druhého ročníku české základní školy se od začátku tohoto školního roku učí v budově obecního úřadu. Třídu jsme vytvořili z multifunkční místnosti,“ řekla starostka Milíkova Eva Kawuloková.

„Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku, kterých je celkem 20, se učí ve velké třídě, která vznikla spojením dvou menších tříd. Děti se do nich nevešly, bylo potřeba odstranit příčku a obě třídy propojit,“ vysvětlila ředitelka české základní školy v Milíkově Hana Gorgolová. Zbývající dvě třídy pak patří žákům polské základní školy. Při dělených hodinách se žáci učí v prvním patře v ředitelně.

Současný stav, kdy děti dennodenně pendlují mezi školní budovou a obecním úřadem, je dlouhodobě neudržitelný. „Ráno jdou děti do družiny, která je ve škole, poté s paní vychovatelkou přecházejí do třídy na obecním úřadě. Po vyučování se znovu vracejí do školní družiny, přičemž na tělocvik a obědy chodí také do školy,“ vysvětlila Hana Gorgolová.

V Milíkově proto uvažují o výstavbě nového školního pavilonu, který by měl vyrůst na prostranství za školou. „Děti i učitelé by byli pospolu, usnadnilo by nám to vzájemnou spolupráci,“ podotkla Hana Gorgolová. „Ve škole chybí chodby, žáci se ani nemají kde projít o přestávkách. Prvňáci a druháci navíc přecházejí přes silnici, která je poměrně frekventovaná. Výstavba nového školního pavilonu je pro nás nutností,“ zdůraznila starostka Milíkova Eva Kawuloková.

Další zprávy z regionu