Žáci přišli na diskuzi s vedením Jablunkova

Ač se prázdniny pomalu, ale jistě chýlí ke konci, přesto stojí za zmínku akce, která se na sklonku června konala v Jablunkově. Jednalo se o první žákovskou konferenci se starostou na radnici.

Děti ukázaly, že mají kuráž a nebojí se zeptat. Foto: archiv města

Kromě starosty dorazil i místostarosta Luboš Čmiel a radní Petr Tvrzník s Markem Jachnickým. „Tím vlastně byla rada města usnášeníschopná,“ řekl s úsměvem starosta Jablunkova Jiří Hamrozi. Ale zpět na konferenci. Žáci z devátých tříd české i polské ZŠ si udělali svůj ministrategický plán, přičemž čerpali ze strategického plánu města. Připravili si v každém odvětví tři otázky.

Prvně řekli, co se jim nelíbí, ale vzápětí, jak by to řešili. A následně přišly otázky pro starostu – například jak motivuje městskou policii, aby dělala svou práci lépe. „Seznámil jsem přítomné, co všechno strážníci dělají, o čemž žáci neměli ani potuchy. Třeba poskytování první pomoci, odchyt psů, kontroly odlehlých míst a podobně. Všechny informace se mezi lidi nedostanou. Jsem rád, že městskou polici máme, tím uvolníme ruce Policii ČR, která se více může věnovat okolním obcím,“ řekl starosta.

„Na příkladu chodníku vedle školy jsem jim nastínil, že nejprve je nutné přepsat pozemek, dále je na řadě projektová dokumentace a stavební povolení a pak se muže stavět. Jinak na tento pozemek jsme čekali od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 8 let,“ nastínil Hamrozi, kterého překvapilo, jak byli žáci na setkání připraveni.

Další zprávy z regionu