Žáci rok s on-line výukou zvládli dobře

Byl to školní rok plný zvratů, distanční výuky a dalších omezení. Přesto ho žáci Střední odborné školy Třineckých železáren zvládli, a to dokonce nad očekávání dobře. S obtížnou situací se výtečně srovnali i učitelé.

Závěrečné zkoušky i maturity většina žáků zvládla. Foto: škola

Už na jaře minulého roku, kdy školská zařízení poprvé uzavřela epidemie koronaviru, vedení školy vědělo, že se může na podzim distanční výuka opakovat. Proto se na tuto variantu pečlivě připravovalo, aby se případné uzavření školy neprojevilo negativně na znalostech žáků.

„Dokonce jsme vymysleli, že všechny pátky budeme vyučovat distančně, aby si na tento systém zvykli žáci i pedagogové. Nakonec na to nedošlo, protože už v říjnu se školy opravdu uzavřely,“ podotkl ředitel školy Aleš Adamus.

On-line výuka probíhala velmi dobře. Jen asi deset žáků ze sociálně slabších rodin nemělo doma potřebné vybavení, proto si do školy jednou týdně přicházeli pro učební materiály. „Ostatní se na výuku připojovali svědomitě,“ pochválil ředitel.

Zatímco žáci čtyřletých studijních oborů se doma dokázali připravovat velice dobře, ti z tříletých oborů to měli o poznání těžší. „Jde především o praktickou výuku. Našim žákům se totiž týden ve škole střídá s týdnem stráveným na praxi. Tím, že byla škola překlopena na distanční výuku, tak vlastně přišli skoro o rok praxe. Je více než jasné, že ten jim bude moc chybět a jen těžko se bude dohánět,“ povzdechl si ředitel.

Proto škola nabídla všem žákům třetích ročníků bez ohledu na výsledky závěrečné zkoušky, že si mohou poslední rok zopakovat, aby byli na své povolání řádně připraveni. „A někteří na naši nabídku přistoupili, což jsem moc rád,“ kvituje ředitel.

Na jaře se do školy všichni žáci postupně vrátili. Na ty z posledních ročníků čekala maturita nebo závěrečné zkoušky. „I když byly zkoušky lehce upravené, zvládnout je určitě nebylo snadné. Jsem moc rád, že výsledky byly v porovnání s předchozím rokem dokonce lepší, takže všem, kteří je zvládli, moc gratuluji a těm, kterým něco uteklo, přeji, aby se jim podařilo vše zdárně dokončit,“ doplnil ředitel Aleš Adamus.

Škola má místo pro nové uchazeče
Střední odborná škola Třineckých železáren má stále ještě několik volných míst pro studium v nadcházejícím školním roce. Uzávěrka druhého kola přijímacího řízení je 30. července 2021 v 15 hodin. Přihlášky je třeba poslat poštou nebo osobně na sekretariát ředitele školy. Školní přijímací zkoušku uchazeč neabsolvuje.

Další zprávy z regionu