Žáci si přišli vybrat střední školu

Sportovní hala STaRSu se dnes proměnila na tržiště. Místo prodejců jablek ale byli ve stáncích zástupci středních škol. Konal se tam Trh vzdělávání a uplatnění, který mladým lidem pomáhá najít si svůj směr.

Střední odborná škola Třineckých železáren si na akci přinesla 3D tiskárnu. Zaujala žáky a často i jejich rodiče. Foto: mr

Deváťáci často i se svými rodiči dorazili na Trh vzdělávání a uplatnění už v dopoledních hodinách. Procházeli si jednotlivé expozice škol, bavili se s jejich zástupci a často si i vyzkoušeli různé pokusy, které si školy pro ně připravily.

V hale STaRS se mohli budoucí středoškoláci seznámit s nabídkou 48 středních škol převážně z Moravskoslezského kraje, ale i se specializovanými obory, které zde nabízely školy ze vzdálenějších míst Moravy. Jedenáct významných regionálních zaměstnavatelů představilo různé technicky zaměřené profese a pro žáky si připravili drobné manuální úkoly. Mezi školami nechyběla ani Střední odborná škola Třineckých železáren. U jejího stánku bylo živo, zájemci si totiž mimo jiné mohli prohlédnout a také otestovat 3D tiskárnu.

Významným partnerem akce bylo i letos statutární město Třinec, které s Úřadem práce ČR spolupracuje v oblasti prevence nezaměstnanosti a podpory vhodné volby povolání. Akci finančně podpořil i projekt Místní akční plán II v ORP Třinec zaměřený na oblast vzdělávání.

„Podpora technického vzdělávání je dlouhodobě jednou z našich priorit. Chceme děti motivovat a vést k technickým oborům už od základní školy, proto opět jdeme do této akce společně,“ uvedla primátorka Třince Věra Palkovská. V celém okrese Frýdek-Místek je letos v devátých třídách zhruba 1810 žáků, z toho na Třinecku a Jablunkovsku 720.

Další zprávy z regionu