Žáci v Mostech si rozšiřují obzory v nových třídách

Moderní, útulné a prosvětlené učebny mají nově k dispozici žáci Základní školy v Mostech u Jablunkova. Nedávno dokončená rekonstrukce pavilonu druhého stupně (bývalý český pavilon) za bezmála 37 milionů korun definitivně uzavřela revitalizaci školní budovy.

Novotou voní také prostory školní družiny. Foto: ba

Zhruba rok trvající stavební práce zahrnovaly výměnu veškerých rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, dveří, podlah, stropů, obkladů, a omítek, které byly, kromě oken, v původním stavu.

„Jednu velkou prostornou učebnu a dva kabinety jsme přestavěli na dvě kmenové třídy, protože počet žáků v naší škole každoročně narůstá. Zrenovovali jsme dalších devět původních kmenových učeben. Nově tak máme jedenáct kmenových tříd, které jsme vybavili interaktivními tabulemi a Smart televizemi. Rekonstrukcí prošly také sborovna pro druhý stupeň, spisovna, sklady, úklidové místnosti a administrativní část budovy,“ vylíčil ředitel Kamil Bula.

O prázdninách prošla renovací rovněž školní družina na opačném konci budovy. „Máme tři nová oddělení družiny a chodbu, která je díky instalaci dvou skleněných příček dostatečně prosvětlená. Nyní je naše škola kompletně zmodernizovaná, v budoucnu bude potřeba ještě zrekonstruovat balkony,“ dodal Kamil Bula.

Renovace pavilonu druhého stupně vyšla bezmála na 36,7 milionu korun. Obci ulehčila dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 20 milionů korun.

Další zprávy z regionu