Žáci v Písku se učí v moderních třídách

Ve zrekonstruovaných a moderně vybavených učebnách se od konce loňského roku vzdělávají žáci základní školy v Písku. Investici přesahující deset milionů korun pokryje dotace z ministerstva pro místní rozvoj.

Třídy voní novotou. Foto: ba

Od konce srpna do prosince uplynulého roku se vnitřní prostory školy změnily téměř k nepoznání. Modernizací prošlo sedm učeben. Tři kmenové třídy ve staré budově se proměnily na odborné pracovny – matematickou, přírodovědnou a vlastivědnou. „V učebnách všechno voní novotou, protože se vyměnily podlahy, obklady, elektroinstalace, osvětlení, hygienický koutek a nábytek. Nechybí interaktivní tabule s bezdrátovým připojením k ipadům a stolní počítač pro vyučujícího,“ přiblížila ředitelka školy Lenka Šamanová.

V nové budově se modernizace týkala učeben přírodopisu a fyzikálně-chemické, které slouží jako kmenové třídy, a také učebny IT. „Slouží zároveň jako jazyková učebna, vybavili jsme ji 16 novými počítači, takže učitelé mohou využívat nejnovější a moderní metody výuky,“ pokračovala Lenka Šamanová.

Některé učebny škola vybavila didaktickými pomůckami za téměř dva miliony korun. Jde například o moderní měřící systémy, využívané ve fyzice, biologii nebo chemii, elektronické stavebnice a 16 mikroskopů.

Modernizací prošly také dílny ve staré budově, v nichž se vyučují pracovní činnosti. „Žákům je nově k dispozici například 16 šicích strojů, různorodé nářadí odpovídající nejmodernějším technologiím, ale i řezbářské sady. Děti pracují s robotickými stavebnicemi, k dispozici jsou i dvě nové 3D tiskárny a 3D pero,“ přiblížila ředitelka. Od příštího školního roku se na základní škole v Písku začne vyučovat podle nového školního vzdělávacího programu.

Další zprávy z regionu