Začíná rekonstrukce prostor u magistrátu

Podoba třineckého magistrátu se změní. Už 26. května začíná rekonstrukce ploch před hlavním vstupem a oprava suterénu. Cílem je vyšší bezpečnost silničního provozu, ochrana chodců či zabezpečení bezbariérovosti objektu a sanace suterénního zdiva budovy. 

Rekonstrukce před budovou magistrátu omezuje dopravu. Z parkoviště se vyjíždí jinudy. Foto: mr

Celkové náklady rekonstrukce jsou zhruba 6,8 milionu korun a práce by měly skončit koncem srpna.

Budova třineckého magistrátu se potýká se zvýšenou vlhkostí, což neprospívá zejména tamnímu archivu. Proto stavební firma v rámci I. etapy provede sanaci suterénního zdiva. „Stávající izolace je z doby výstavby objektu, tedy z počátku padesátých let minulého století. Asfaltové pásy již neplní svou izolační funkci,“ vysvětlil náměstek primátorky Ivo Kaleta. Náklady na první etapu představují čtyři miliony korun.

Ve II. etapě se upraví jednosměrný výjezd na ulici Jablunkovskou, a to pro zlepšení možnosti přecházení pro pěší. Jednosměrný výjezd bude zachován, pouze se zúží z dnešní plné šířky přibližně 17,5 metru na cca 6,5 metru. „Prodloužení chodníků je zpracováno v souladu s platnou legislativou a respektem na požadavky na bezbariérové užívání staveb a bezpečnost silničního provozu,“ vysvětlil Ivo Kaleta.

V rámci úpravy prostranství dojde i k opravě povrchu stávající komunikace s přilehlými šikmými stáními, oprava povrchu bude včetně nových podkladních vrstev. Chodci se tak budou moci pohybovat před magistrátem bezpečněji. Tato část vyjde na 2,8 milionu korun.

Přípravné práce začaly v pondělí 23. května. Lidé musí počítat s tím, že prostor před objektem magistrátu je uzavřený. Na hlavní parkoviště budou moci klienti úřadu dojet a zaparkovat, ale nebude možné projet staveništěm na krajskou silnici II/468. Výjezd z parkoviště bude možný přes ulici Železniční.

Klienti třineckého magistrátu se budou moci dostat do budovy přes hlavní vchod, jako doposud, přístupové cesty budou vyznačeny. Řidiči se zdravotním znevýhodněním mohou parkovat na ulici Železniční. Do budovy magistrátu se pak dostanou bočním (bezbariérovým) služebním vchodem.

Další zprávy z regionu