Žákům ze zdravky pomáhá virtuální realita

Žáci Agel Střední zdravotnické školy mají nového pomocníka, který jim umožní lépe pochopit probíranou látku. Stačí, když si nasadí speciální brýle, a pomocí virtuální reality se rychleji a snadněji prokoušou daným učivem zejména v hodinách ošetřovatelství.

Už Jan Amos Komenský tvrdil, že učení má být hrou. S virtuální realitou tomu tak určitě je. Foto: Agel

Speciální brýle pro virtuální realitu jsou opatřené moderním softwarem. Jejich použití je velmi jednoduché a intuitivní. Stačí doslova jedno kliknutí a následně ve virtuálním prostředí student vše ovládá svýma rukama. Software, se kterým žáci pracují, je primárně vyvinut pro potřeby rehabilitačních služeb. Virtuální realita své uplatnění nejvíce nachází v hodinách ošetřovatelství, a to během výuky rehabilitačního ošetřovatelství nebo ošetřovatelské péče o seniory během nácviku cílených pohybů, například po cévní mozkové příhodě.

„Získání brýlí bylo pro nás velkým snem, který se nám podařilo naplnit. Po zaškolení a testování na učitelském sboru jsme studentům a žákům naší školy tuto novinku představili. Postupně si všichni vyzkoušeli různé rehabilitační programy, které software VR Medical nabízí. Žáci byli nadšeni jak ze svých výkonů, tak především z nové technologie a metody výuky,“ popsala zástupkyně ředitele školy Alžběta Panáková. Dodala, že práce s virtuální realitou se poměrně rychle stala součástí výuky.

Software nabízí více než 30 aplikací, které je možné alternovat podle individuálních potřeb studentů. Navíc je naprogramovaný tak, aby uživatel okamžitě věděl, co má dělat. Žáci během práce s virtuální realitou cvičí nejen své znalosti a dovednosti v rehabilitační praxi, ale rovnou protahují celé své tělo, protože se nachází v cvičné roli pacienta.

„Máme určitě v plánu počet brýlí v  budoucnu navyšovat. Vnímáme, že tato technologie je velmi přínosná, a do budoucna plánujeme maximální využití například i ve výuce první pomoci. Využití brýlí pro klienty v nemocničním prostředí v rámci praxí nebo dobrovolnictví je zatím vizí, ale konkrétní představy už máme a plánujeme zapojit žáky všech oborů, tedy i zdravotnického lycea,“ uvedla také Alžběta Panáková.

Hlavní přidanou hodnotou virtuální reality je přirozená motivace a stimulace k posouvání osobních hranic. Vtažení do virtuálního světa je zážitek pro všechny uživatele všech věkových kategorií. Umožňuje jim oprostit se od svých omezení a překonat překážky, které mohou vnímat v reálném světě jako nepřekonatelné.

Další zprávy z regionu