Zarząd Główny wygłosi zbiórkę publiczną na remont Fasalówki

Głównymi tematami omawianymi na ostatnim konwencie prezesów PZKO, który odbył się w minioną środę w Centrum Polskim KP, było uchwalenie wyniku gospodarczego Zarządu Głównego PZKO (ZG PZKO) za rok 2022 oraz podsumowanie Festiwalu PZKO.

Na ostatnim konwencie prezesów była mowa m.in. o pozyskiwaniu funduszy. Foto: mc

Prezes ZG PZKO Helena Legowicz przybliżyła też przebieg remontu siedziby ZG i podkreśliła, iż uzyskane środki finansowe nie wystarczą na całościowy remont. „Remont ZG PZKO jest rozplanowany na kilka lat. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy od osuszania fundamentów i remontu piwnic, w tym roku czeka nas modernizacja klubu Dziupla i wyremotnowanie parteru. Ponadto mamy w planach przygotowanie pod modernizację sieci elektrycznej, której realizacja ma przebiec do końca tego roku. Obecnie jesteśmy przed podpisaniem umowy z wykonawcą”, wymieniła Legowicz.

W roku 2024 zrealizowany ma być ostatni etap remontu, na który ZG otrzymało środki z Polski. Łączna dotacja na lata 2022-2024 wynosi 3,5 miliona złotych. „Po realizacji ostatniego etapu projektu wyjdziemy dopiero na parter, ale mamy nad sobą jeszcze dwa piętra i poddasze. Będzie trzeba poszukiwać kolejnych środków”, podkreśliła prezes i powiedziała, że ZG zwrócił się w tej sprawie do firmy, która ma przygotować projekt na złożenie wniosku o dofinansowanie na oszczędności energetyczne.

„Na swoim ostatnim zebraniu Zarząd zadecydował, że zwrócimy się również do naszego społeczeństwa, nie tylko do członków PZKO. Ogłosimy zbiórkę publiczną. Budynek jest wprawdzie własnością ZG, ale chcemy aby w przyszłości znalazły w nim swoje miejsce wszystkie organizacje działające na rzecz polskiego społeczeństwa w RC”, dodała Helena Legowicz.

Konwent był też okazją do podsumowania majowego Festiwalu PZKO. Członkowie ZG podziękowali włazom Miasta Czeskiego Cieszyna, miejscowym kołom, zespołom, wolontariuszom i ludziom dobrej woli, bez których największa impreza centralna PZKO nie mogłaby się odbyć.

W spotkaniu wziął udział również prof. Tadeusz Siwek, który prosił prezesów o udział w badaniach prowadzonych przez prof. Józefa Hernika z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Badania dotyczą polskiego dziedzictwa w krajobrazie poza granicami Polski.

Další zprávy z regionu