Zastavitelných ploch mají ve městě dostatek

Čtrnáct žádostí, které budou zařazeny do projednání změny územního plánu, na svém posledním zasedání schválili jablunkovští zastupitelé.

S navýšením počtu nových zastavitelných ploch v letošním roce v Jablunkově nepočítají. Z šetření, které provedl odbor územního plánování místní radnice, vyplývá, že i s ohledem na vývoj demografické křivky není nutné navyšovat kapacitu zastavitelných ploch.

„Lidé nestaví na nových pozemcích, ale na pozemcích schválených v územním plánu v roce 2015,“ uvedla na jednání zastupitelstva vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu jablunkovské radnice Renata Niedobová.

V letošním roce v Jablunkově mají na stole 22 podnětů na změnu územního plánu. „V závěru letošního roku zastupitelstvo všechny další došlé žádosti přezkoumá a na základě toho se rozhodneme, zda v příštím roce budeme pořizovat další změnu územního plánu, či nikoliv,“ předeslal místostarosta Jablunkova Luboš Čmiel.

Další zprávy z regionu