Zastupitelé Českého Těšína schválili novou koncepci podpory sportu

Novou koncepci podpory a rozvoje sportu ve městě schválili na svém posledním jednání zastupitelé Českého Těšína.

Dosavadní koncepci rozvoje sportu, která platí od roku 2018, nahrazuje dokument upravující poskytování podpory z rozpočtu města v oblasti sportu a volnočasových sportovních aktivit v letech 2021 až 2026.

„Koncepce shrnuje současný stav, a to jak typy sportovišť ve městě, tak způsoby financování sportu a volnočasových aktivit v oblasti sportu,“ přiblížila vedoucí finančního odboru českotěšínské radnice Hana Petrušková.

K zajištění sportovní dostupnosti ve městě má přispět podpora tělovýchovné a sportovní činnosti, sportovních akcí, volnočasových aktivit a investování do údržby sportovišť v majetku města.

Z nové koncepce vychází také dotační program Podpora sportu ve městě Český Těšín pro rok 2022, jenž si klade za cíl podporovat tělovýchovné a sportovní aktivity. „Program je zaměřený na činnost sportovních subjektů s důrazem na podporu zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit a na financování oprav, údržby a investic do vlastního majetku sportovních subjektů,“ uvedla Petrušková.

Celkový objem financí vyčleněných na podporu zmíněného dotačního programu činí 8,6 milionu korun, přičemž z celkové výše dotace na činnost bude minimálně 60 procent využito na podporu výkonnostního sportu dětí a mládeže.

O dotaci se mohou ucházet právnické osoby, zapsané spolky nebo jiné neziskové organizace se sídlem na území města, které působí v Českém Těšíně a vykazují soustavnou sportovní činnost dětí, mládeže a dospělých ve sportovních odvětvích spadající pod zastřešující organizace. Pokud vlastní a provozují sportoviště v Českém Těšíně, která zároveň nejsou majetkem města, mohou žádat i dotaci na opravy, údržbu a drobné investice do tohoto majetku. Zájemci mohou žádosti podávat od druhé poloviny července do konce září.

Další zprávy z regionu