Zastupitelé řešili, jaké investice obec čekají

Opravy místních komunikací, rekonstrukce mostu, výstavba tělocvičny či nadstavby škol, vznik sociálních bytů, hřišť pro děti nebo venkovní učebny. A to není zdaleka všechno, nový akční plán obce Hrádek je daleko obsáhlejší. Zastupitelé se s ním seznámili předminulý týden na svém pravidelném zasedání.

Z této budovy vzniká zdravotní středisko. Foto: tm

Akční plán je plný investic. Některé jsou už v běhu, jiné jsou ve fázi příprav.

„Každopádně se na něj musíme dívat tak, že je nadsazený. Nejsme schopni udělat úplně všechno, co v něm je, ale můžeme se o to aspoň pokusit,“ objasňoval starosta Hrádku Robert Borski. Vysvětlil, že vždy, když obec usiluje o nějakou dotaci, jedním z prvních dotazů je, zda je daná investice začleněna do strategického plánu. I to je důvod, proč jej Hrádek musí mít zpracovaný. Obyvatelé obce také mají přehled, co všechno se má u nich opravit, postavit či vybudovat.

První kapitolou plánu je zkvalitnění dopravní infrastruktury. Zde plán počítá například s výstavbou nových komunikací u osady Gabryše a u Chodury. Obec hodlá opravit povrchy několika místních cest i místní most přes Olši. „V plánu je nové parkoviště v centru obce včetně příjezdové komunikace. V tuto chvíli jsme ve fázi dokončení projektové dokumentace. Výstavba by měla vyjít zhruba na dva a půl milionu korun,“ poukázal starosta.

Další balík akcí se týká technické infrastruktury. Hrádek každý rok obměňuje pouliční osvětlení, které nahrazuje šetrnými LED svítilnami. Nejinak tomu bude i letos. „Máme u nás celkem 270 lamp. Celé centrum obce už je vyměněné, ale stále je co dělat. Výměnou světel snižujeme náklady na elektrickou energii a také cílíme na to, aby nové lampy svítily směrem dolů, a ne do celého vesmíru,“ usmál se Borski.

Akční plán řeší i opravu a vybudování vodojemů a vodovodního řadu. Dále zmiňuje péči o životní prostředí, jako je údržba zelených prostranství, výsadba alejí, která se děje každý rok, či boj s invazivními druhy, jako je třeba křídlatka.

Důležitou položkou je školství. Hrádek v současné době připravuje výstavbu půdní nástavby a opravu střech místní polské základní školy. Totéž plánuje i pro školu českou. Rozjetá je i příprava stavby tělocvičny, kterou budou využívat děti z obou škol, a také široká veřejnost.

Akční plán také počítá s výstavbou venkovní učebny pro školáky i místní spolky, s výstavbou workoutového a pumptruckového hřiště. „Máme zde i jednu výzvu, co uděláme s pozemkem u nádraží. Vybízí se parkoviště, ale podle mého názoru je parkovacích ploch v obci dostatek. Budu rád, když přijdete s nějakými nápady,“ vyzval zastupitele i veřejnost starosta.

Na zastupitelstvo dorazili také občané. Dva muže například zajímalo, zda by mohla vzniknout v obci lékárna. „Už jsme se touto otázkou dříve zabývali, ale společnosti, které lékárny provozují, nám vypočetly, že by obec musela doplácet na provoz nemalou částku ročně, jinak by se lékárna neuživila. Prostory, kde by mohla být, mít budeme, jakmile bude vybudované zdravotnické středisko. Je to tedy otázka diskuze. Navíc s tím, že žijeme v době e-receptů. Je tedy otázka, zda lékárnu v obci skutečně potřebujeme,“ pokrčil rameny starosta.

Další zprávy z regionu