Zastupitelé si rozdělili rajony

Každá část Hrádku má svého nového patrona z řad zastupitelů. Rozdělení oblastí schválili představitelé obce na svém únorovém zasedání.

Jednání hrádeckých zastupitelů. Foto: tm

„V Hrádku je tato věc docela běžnou praxí. Dotyčný zastupitel bude ve své části nejen přijímat náměty a připomínky občanů, ale zároveň sám bude přicházet s nápady, co v daném místě zlepšit, opravit a podobně,“ nastínil starosta obec Robert Borski. Při rozdělení rajonů byl brán zřetel také na místo, ve kterém zastupitel žije, aby měl k lidem co nejblíže. „Když bydlí v určité lokalitě více zastupitelů, přednost dostali ti nově zvolení. Jejich zkušenější kolegové naopak vezmou pod svá křídla jiné lokality,“ upřesnil starosta.

Aby se zastupitelé občanům ještě více přiblížili, budou pravidelně prezentování v Hrádeckých novinách. „Spočítal jsem to, do příštích voleb vyjdou naše noviny patnáctkrát, což je přesný počet členů zastupitelstva. Jednalo by se o kombinaci krátkého rozhovoru o slastech a strastech života v Hrádku a komentovaného životopisu. Článek by včetně fotografií zaplnil jednu stránku našich novin,“ vysvětlil Borski. Shrnuto a podtrženo, od příštího vydání Hrádeckých novin budou mít občané Hrádku v každém vydání možnost blíže poznat vždy jednoho představitele obce.

Další zprávy z regionu