Zastupitelé Třince schválili rozpočet i dotace

Město Třinec má rozpočet na příští rok. Schválili ho v úterý odpoledne v naprosté většině zastupitelé na svém posledním letošním zasedání.

Zastupitelé Třince se letos sešli naposledy. Jednání bylo poklidné. Foto: SZ

Třinec bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy ve výši 683.273.300 Kč a výdaji 724.281.900 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude zcela kryt z vlastních zdrojů, což jsou nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let. „Rozpočet je sestaven na základě kvalifikovaného odhadu a dbali jsme i na to, abychom měli dostatečné rezervy a mohli v průběhu roku reagovat na nenadálé situace. Naše město se dlouhodobě chová jako dobrý hospodář, proto jsme opět přistupovali k rozpočtu odpovědně a s důrazem na to, aby byl vyrovnaný. Zatím se v něm nepromítly investiční akce, u nichž čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace,“ uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta.

Rozpočet na rok 2019 počítá především s dokončením rozjetých investičních akcí, ale v plánu jsou i investice nové. „Jednou z priorit je dokončení sportovního centra mezi dvěma školami na ulici Nádražní,“ uvedla příklad primátorka Věra Palkovská.

Zastupitelé schválili také mimo jiné dotace pro sportovní kluby, peníze půjdou především na sportující mládež. Rozpočet na rok 2019 zahrnuje také celou řadou mandatorních výdajů spojených zejména s výkonem státní správy a chodem města jako je např. zimní údržba, údržba zeleně, místních komunikací, bytového a nebytového fondu, výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím, městskou hromadnou dopravou a další.

Další zprávy z regionu