Zbourali most přes Ropičanku

Cyklisté a pěší v Českém Těšíně, kteří se z ulice Nová Tovární dostali na Třineckou ulici po stezce pro cyklisty, musejí hledat náhradní trasu. Z důvodu protipovodňových opatření v minulých dnech proběhla demolice silničního mostu přes Ropičanku.

Most už břehy Ropičanky nespojuje. Foto: ba

Třebaže se silniční most přes říčku Ropičanku (poblíž autobusové točny) nenachází na frekventovaném místě, informace o jeho připravovaném odstranění vyvolala ve městě pořádné pozdvižení. Bouřlivé diskuse za účasti občanů i opozičních zastupitelů probíhají zejména na sociálních sítích.  A to i navzdory tomu, že stržení mostu není iniciativou českotěšínské radnice, jedná se o součást protipovodňových opatření, která jsou plně v kompetenci Povodí Odry.

„V letošním a v příštím roce zhotovíme protipovodňové stavby – říční hráze, opěrné zdi, úpravy koryt s manipulačními pruhy a odvodnění. Město vyřeší dvě významné odtokové závady – odstraní silniční most na Nové Tovární ulici a zrekonstruuje propustek na vodním toku Rakovec na Třinecké ulici. Demolice a rekonstrukce jsou nezbytnou podmínkou provedení a budoucí funkce povodňových opatření, která náš podnik zajišťuje. Výsledkem bude zvýšení ochrany proti povodním ze zhruba desetileté na stoletou vodu a umožnění dalšího rozvoje lokality,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Po stezce pro cyklisty se cyklisté a chodci z Nové Tovární ulice na Třineckou ulici tak v dohledné době nedostanou. Musejí podél silnice – přes Železniční ulici. „Město může zvažovat další postupy až po úplném dokončení prací Povodím Odry. Protipovodňové stavby, které vzniknou, počítají s možností následného vybudování lávky pro pěší a cyklisty, která umožní přechod a přejezd přes Ropičanku,“ předeslala mluvčí českotěšínské radnice Marcela Hladká.

Další zprávy z regionu