Zemřel ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz

Ve věku 74 let zemřel dnes, tedy ve čtvrtek 17. února, biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Stalo se tak v Městské nemocnici v Ostravě. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996. V dřívějších dobách působil jako kněz i v Jablunkově.

František Václav Lobkowicz. Foto: archiv biskupství

Františka Václava Lobkowicze znali lidé z našeho regionu velice dobře. V minulosti sem často jezdil, aby mimo jiné podpořil různé charitativní akce. Nechyběl například u koncertu Srdce Evropy v roce 2017. Tehdy se lidé účastnili finanční sbírky na podporu výstavby kostelíku v Gutech.

František Václav Lobkowicz se narodil  5. ledna 1948 v Plzni. Jeho rodiči byli Jaroslav Claude, kníže z Lobkowicz a Gabriela z Korff-Schmising-Kerssenbrocku. Pocházel z pěti sourozenců. Mladší bratr Filip Zdeněk Lobkowicz je opatem premonstrátského kláštera Teplá u Mariánských Lázní. Členem řádu premonstrátů byl také zesnulý biskup. Slavné sliby složil 10. srpna 1972 v Chotěšově.

František Václav Lobkowicz studoval teologii v Litoměřicích a rakouském Innsbrucku. Na kněze jej vysvětil kardinál František Tomášek 15. srpna 1972 v Praze. Kněžskou službu však mohl vykonávat daleko od svého domova. Působil ve farnostech Frýdek, Jablunkov a Ostrava-Mariánské Hory.

Papež Jan Pavel II. ho 17. března 1990 jmenoval titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou konsekraci přijal 7. dubna 1990 v Praze, kde působil až do roku 1996. Po zřízení ostravsko-opavské diecéze papežem Janem Pavlem II. byl 30. května 1996 jmenován prvním sídelním biskupem nově zřízené ostravsko-opavské diecéze. Intronizace proběhla v ostravské katedrále Božského Spasitele 31. srpna 1996.

Současně se založením diecéze čekala na prvního sídelního biskupa řada úkolů. Od zřízení diecézní kurie, vytvoření týmu spolupracovníků, zakládání pastoračních center až po stavbu budovy biskupství na Kostelním náměstí, která zahájila provoz v roce 2000. Biskup František Václav Lobkowicz vysvětil desítky kněží, nejen pro svou diecézi, ale také pro řeholní komunitu premonstrátů a další řeholní řády.

Biskupskou službu mu začaly v posledních šesti letech komplikovat zdravotní problémy. V roce 2016 podstoupil náročnou operaci. Po zotavení se znovu zapojil do služby. V roce 2017 byl pro diecézi jmenován pomocný biskup Mons. Martin David, který se 1. června 2020 stal apoštolským administrátorem diecéze a převzal úkoly spojené s jejím vedením.

Další zprávy z regionu