Zhotovitel přebírá stavbu nadjezdu

Ještě stále není jisté, kdy se definitivně na deset měsíců zavře trasa z Třince Starého Města přes nadjezd směrem na Podlesí pro osobní dopravu. Připravovaná rekonstrukce je kvůli špatnému stavu dopravní stavby nezbytná. Firma Metrostav Infrastructure nadjezd přebírá v pondělí 18. října.

Oprava dopravní stavby začne nejdřív na konci října. Foto: Marek Džupin

Uzávěra pro osobní dopravu má podle našich informací začít nejdříve 25. října. Autobusové dopravě a složkám integrovaného záchranného systému (IZS) bude průjezd přes nadjezd umožněn. Až někdy od počátku března dojde k uzavření nadjezdu pro veškerou dopravu. Ke zprovoznění nadjezdu by mělo dojít nejpozději v srpnu 2022.

Řidiči s cílem cesty na Podlesí, Kanadu či k hlavní bráně Třineckých železáren budou po celou dobu muset využívat objízdné trasy. Případně využít spolujízdu kolegů nebo ve větší míře jezdit hromadnou dopravou. Veřejná autobusová doprava bude do okamžiku úplné uzavírky nadjezdu fungovat beze změny.

Kvůli uzavření mostu se na podzim a v zimě v Třinci zejména v dopravních špičkách dají očekávat komplikace v dopravě. Zřejmě nejvíce dopadne uzavření nadjezdu na zaměstnance Třineckých železáren a dalších firem sídlících v areálu hutě.
Objížďka pro osobní auta bude vedena přes Kanadský les na hlavní bránu a koksovnu.

„Nedoporučujeme využívat vjezd do areálu hutě přes jižní bránu, s výjimkou zaměstnanců s místem výkonu práce v její blízkosti. Hrozí dopravní přetížení v centru,“ předesílá vedoucí odboru majetek a životní prostředí TŽ Radim Klimša.

Dnem uzavření nadjezdu se zruší také parkoviště pod nadjezdem na straně koksovny. „Zřídíme náhradní parkování podél ulice Závodní na straně břehu řeky Olše. Nahradíme tak přibližně 70 parkovacích míst,“ doplňuje Klimša. Na straně města bude možné parkovat u bývalé správní budovy VS nedaleko muzea anebo na veřejném parkovišti u Karirealu.

Se zhotovitelem stavby se huť dohodla, aby zachoval alespoň průjezd až k budově bývalé sauny tak, aby mohli lidé projet ke službě výroby klíčů a do výukových prostor Enviformu.

Pro pěší a cyklisty se nic nemění, jejich průchod Závodní ulicí a podchodem na autobusové stanoviště zůstane zachován po celou dobu rekonstrukce.

Další zprávy z regionu