Žihla bude pro pěší i cyklisty mnohem bezpečnější

V Jablunkově uvažují o výstavbě cyklostezky s chodníkem v lokalitě Žihla. Má se napojit na stávající stezku pro cyklisty u bývalé hospody U Žida a vést až ke katastrální hranici s Pískem. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace.

Žihla se výhledově dočká stezky pro chodce i cyklisty. Foto: ba

Chodník, po kterém se v této okrajové části pohybují pěší, vede z centra města po pravé straně silnice (ve směru na Bukovec) a končí naproti někdejšího hostince U Žida. V budoucnu by měl vést přes celou Žihlu, les Švěrčyni až ke katastrální hranici s Pískem.

Úsek chodníku od hospody U Žida až k autobusové zastávce v Žihle by měl lemovat pravou stranu silnice. Od zastávky až ke katastrální hranici s Pískem by měl pokračovat po levé straně. „Prvním důvodem je, že by se díky tomu napojil na chodník v Písku, a druhý souvisí s přemostěním toku Kotelnice. Vytvořit je na opačné straně silnice by bylo složitější, muselo by být delší,“ zdůvodnil starosta Jablunkova Jiří Hamrozi.

Součástí investice by rovněž mělo být vybudování chodníku (stezky pro pěší a cyklisty) na mostě přes Olši (poblíž letního koupaliště) – v místě, kde je cyklostezka přerušena. „Jedná se o komplikované místo. V úvahu přichází odstranění betonového zábradlí, posunutí vozovky, vytvoření pruhu pro chodce a cyklisty a montáž nového ocelového zábradlí.  V této záležitosti jednáme se Správou silnic Moravskoslezského kraje, která je vlastníkem mostu,“ předeslal první muž Jablunkova.

Doplnil, že současně s výstavbou chodníku a stezky hodlá město v Žihle upravit také autobusové zastávky. „Jsou v poněkud nepřehledném místě, kde autobusy stojí přímo na silnici. Úprava zastávek zvýší bezpečnost cestujících,“ poukázal starosta.

Další zprávy z regionu