Zkontrolujte si kvalitu vody

Dnešek patří vodě. Speciální, světový den připomíná, že je pitná, nezávadná voda jedním z největších bohatství. Staráme se však správně o jeji kvalitu?

Kvalita vody ve studních se mění také v závislosti na klimatických faktorech. Po jarním tání je potřeba stejně jako po povodních nebo při suchu zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme. Foto: Boris Renner

Zhruba 90 procent lidí v Česku je zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Stačí otočit kohoutkem a teče prakticky neomezené množství vody v naprosté většině případů v dobré kvalitě. Zbývajících 10 procent obyvatel je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní. Další zhruba pětina lidí používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené.

Společnost Aqualia infraestructuras inženýring (AII) doporučuje před příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu studny po zimním období, ale také věnovat pozornost kontrole kvality využívaných individuálních zdrojů.
Častým argumentem majitelů studní pro to, proč není údajně potřeba vodu testovat, je dlouhodobé používání tohoto zdroje bez zdravotních komplikací. To ještě ale nemusí automaticky znamenat, že má voda vyhovující kvalitu.

Děti a citlivější osoby mohou být postiženy střevními či zažívacími problémy v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například ve střevech je bakterie Escherichia coli žádoucí a běžnou součástí.  Při vypití vody kontaminované tímto mikroorganismem však mohou nastat zdravotní komplikace.

Správná péče o kvalitu vody ve studni může předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny. Foto: Boris Renner

Při prvním rozboru vlastního zdroje je vhodné analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o kvalitě zdroje. Při dalších analýzách je dostačující zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si tak účinnost technologického opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž se laboratoře při rozborech setkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?

  • Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
  • Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody
  • Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
  • Geologické nadloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů

Světový den vody je výbornou příležitostí nechat si vodu otestovat. Vzorky odpadní vody můžete donést například do areálu čistírny odpadních vod v Třinci.

Další zprávy z regionu