Zlatý trojúhelník ozelení

Kdysi továrna na ohýbaný nábytek, posléze desítky let autobusové stanoviště. Nyní nevzhledná asfaltobetonová plocha v samém srdci Českého Těšína. Jak využít bývalé autobusové stanoviště? Město ve čtvrtek pozvalo občany k debatě přímo na místě.

Lidé diskutovali s vedením města přímo na starém stanovišti. Foto: tm

„Od roku 2016 je ve dvou variantách vypracovaná studie, jak by lokalita mohla vypadat. Z toho jsme vycházeli. Základem je zbavit se starého asfaltu a místo ozelenit. Chceme znát váš názor, co v této lokalitě postavit, aby byli lidé spokojení,“ přivítal účastníky setkání starosta Českého Těšína Karel Kula.

Vedoucí odboru územního rozvoje Radim Siuda zdůraznil, že pro danou lokalitu vžitý místní název Zlatý trojúhelník skýtá veliký potenciál ke komerčnímu rozvoji centra města.

„První fáze je ozelenění, vybudování chodníků, které propojí okolní místa – autobusové stanoviště, přechody pro chodce a podobně. Součástí může být i dětské hřiště, lavičky, od Frýdecké ulice parkoviště. Může zde být i přizemní kavárna, kde si lidé mohou krátit čas při čekání na autobus či vlak. Oživením je i vodní prvek,“ vypočetl Siuda. To je podle něj prioritní, k fázi další zástavby může dojít klidně za několik let nebo vůbec.

„Ohledně dostavby objektů je zpracována územní studie a v příštích letech lze dostavět domy, kde by mohly být v přízemí komerční prostory, ale i kanceláře či byty. Stavělo by se po obvodu pozemku, takže zeleň a parčík z první etapy by nadále zůstaly,“ vysvětlil Siuda.

„Počítáte se sanací podkladu podobně jako u nového autobusáku? Jedná se mi o ekologické hledisko,“ ptal se jeden z přítomných.

„Počítáme. Každým dnem má být vysoutěžena zakázka na kontrolní vrty a na základě výsledků se bude postupovat,“ odpověděl Siuda.

„Tato část, ve které bydlím, je nejvíce týranou částí města. Vedle jsou koleje, rušná křižovatka. Když zde na Velikonoce stály tři týdny kolotoče, člověk dokola poslouchal hlasitou hudbu. Jsem pro zklidnění místa, ozelenění,“ pravil jeden z mužů, ke kterému se přidal další. „Betonu je všude dost. Mysleme do budoucna a hlavně na zdraví. Jsem pro výsadbu stromů, a to i z důvodu, že jsem lékař,“ řekl do pléna.

V pondělí 12. června spustili v Českém Těšíně anketu, která potrvá do konce června. V dotazníkovém šetření mají občané možnost vyjádřit zda se jim vize města líbí, které prvky by preferovali nebo by chtěli nové. Anketa probíhá elektronicky nebo lze využít hlasovací lístky v Těšínských listech.

„Výsledky ankety budeme brát v potaz. Zároveň chceme být připraveni na možnosti získání dotace, pokud bude vypsán vhodný titul,“ uzavřel starosta.

Další zprávy z regionu