Złoto chórzystek z Nawsia

Chór Żeński „Melodia” działający przy Miejscowym Kole PZKO w Nawsiu zdobył pierwszą nagrodę w ramach XXIX Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki”.

„Melodia“ wyśpiewała pierwszą nagrodę. Foto: Arch. org.

Wydarzenie odbyło się w dniach od 25 do 26 stycznia w Myślenicach.

W festiwalu wieńczącym okres bożonarodzeniowy wzięło udział dziewięć chórów w trzech kategoriach. Wystąpiły chóry dziecięce, akademickie oraz dorosłe, w których największe uznanie jury uzyskały nawiejskie chórzystki pod dyr. dr Aleksandry Zeman. „Melodia” przywiozła ze sobą statuetkę, dyplom oraz nagrodę finansową.

Další zprávy z regionu