Zpravodaj prý odmítá kritiky

Bouře emocí se mezi obyvateli rozpoutala zveřejněním záměru o zkrácení názvu Mostů u Jablunkova na Mosty. Někteří začali sepisovat svá stanoviska, která plánovali vydat v obecním zpravodaji. S tím však nepochodili.

Zpravodaj mostecký - mostecki. Ilustrační foto: fm

Rada obce seznámila veřejnost se záměrem přejmenovat vesnici prostřednictvím místního periodika Zpravodaj mostecký – mostecki, kde stálo „rádi bychom vás touto cestou informovali o připravované změně názvu naší obce (…)“. Jen o několik dní později se však zastupitelé rozhodli, že bude moudřejší, když se k tak zásadnímu kroku vyjádří také obyvatelé, a pověřili proto starostu Ondřeje Niedobu přípravou diskuze nebo zorganizováním hlasování.

Obec se vydala cestou ankety. Jak jsme již informovali v minulých vydáních Třineckého hutníku, jednou z metod je hlasování v mobilní aplikaci či skrze webové stránky. Tato forma se však stala trnem v oku, neboť podle kritiků mj. nepokryje názor starších lidí, kteří v mnoha případech moderní technice nerozumí tak dobře. Místní samospráva ovšem nabízí možnost odpovědět na anketní otázku také na obecním úřadu. Opačná strana barikády přesto vedení obce formou petice vyzývá k zorganizování referenda, které by podle jeho zastánců bylo průkaznější.

Pokud žijeme v demokratickém systému, pojí se s ním diskuze. V tomto případě mi to ale připomíná spíše nějaké totalitní prosazování jednoho názoru bez připouštění kritiků ke slovuPetr Fiedor

Odpůrci se navíc dožadují svého místa v obecním zpravodaji, kde by stejně jako navrhovatelé zkrácení názvu (rada obce) mohli zveřejnit svůj postoj k diskutované změně. Místnímu periodiku svůj příspěvek doručila nejprve Marcela Kufová. Redakce jej však odmítla vydat. „Zatím byl bohužel dáván prostor jen členům vedení obce, aby se k této změně vyjádřili. Já a mnozí další spoluobčané chceme touto formou vyjádřit naše stanovisko,“ uvedla Kufová.

Podobný osud čekal také Petra Fiedora. „Článek vyjadřuje názor velkého počtu občanů z Dolních Mostů,“ tvrdí a dodává: „Vedení obce se bojí opačného mínění. Pokud žijeme v demokratickém systému, pojí se s ním diskuze. V tomto případě mi to ale připomíná spíše nějaké totalitní prosazování jednoho názoru bez připouštění kritiků ke slovu.“

S Fiedorovým tvrzením vedení obce nesouhlasí. „Jsme otevřeni diskuzi, každý je u nás na úřadě vítán a současně se může zúčastnit i jednání zastupitelstva. Jde o natolik významnou věc, že diskuze má probíhat osobně, nikoliv přes tisk,“ kontruje starosta Niedoba. „My naopak kvitujeme, pokud se občané nebojí a jdou s námi napřímo diskutovat o daných věcech za účelem nalezení nějakého konsenzu. Žádný stěžovatel za námi ale doposud nebyl,“ doplnil.

Proč redakční rada obecního zpravodaje odmítla dopisy Petra Fiedora a Marcely Kufové vysvětlil místostarosta Martin Procházka: „Zmiňované příspěvky jsme nezveřejnili, protože obsahovaly mylné informace. Třeba že lidé budou muset měnit řidičské průkazy, cestovní pasy a podobně. Řidičák ale budou moct nechat doběhnout a v cestovním pasu zas není uváděno místo bydliště. Podobně zavádějících faktů se našlo mnoho.“ Tvrzení, že autoři komentářů uvádějí mylné informace, ale například Petr Fiedor rozhodně odmítá.

Další příspěvky, které do redakce mosteckého občasníku dorazily, pak podle její rady porušovaly pravidla uveřejňování. „Šlo o subjektivní domněnky založené na mylných a fakticky chybných informacích, které by ostatní občany akorát znejistily a mystifikovaly. Dále se odkazujeme na tiskový zákon, přičemž náš zpravodaj nesmí publikovat příspěvek, který je nějakým způsobem hanlivý, nečestný k fyzickým či právnickým osobám, případně udává falešné a neověřené informace týkající se obce,“ doplnil místostarosta.

Své další vysvětlení k diskutované změně chce obec místním nabídnout v aktuálním vydání svého měsíčníku (měl by se dostat do schránek obyvatel Mostů u Jablunkova v těchto dnech). „Vzhledem k počtu dopisů i k argumentům v nich obsaženým, jsme se rozhodli v červencovém Zpravodaji odpovědět všem prostřednictvím veřejného prohlášení vedení obce. V něm uvedeme vše na pravou míru a zveřejňovat obsah dopisů již proto není relevantní,“ pověděl Procházka. Další možností k získání informací pak bude 10. července jednání zastupitelstva.

Další zprávy z regionu