Ztracený papír blokuje investici za miliony

Psal se rok 1986 a v Jablunkově byl kolaudován nový vodojem Alžbětinky. Ale ztratila se smlouva o převodu pozemku pod vodojemem na Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK), která následně nebyla předána na katastr nemovitostí.

Vodojem u alžbětinek v Jablunkově potřebuje opravu. Foto: tm

„Jednoduše řečeno, pozemky nejsou přepsány na SmVaK a my tento stav nyní dáváme urychleně do pořádku. Je to i přáním SmVaK, protože vodojem z roku 1986 je ve zchátralém stavu a je potřeba do něj investovat 12 až 15 milionů korun. Pokud bude vše sedět v papírech, vodohospodáři se mohou pustit do práce,“ vysvětlil starosta Jablunkova Jiří Hamrozi. Dodal, že vodojem včetně zařízení a vodovody jsou majetkem SmVaK.

Dalším plusem převodu pozemku bude propojení vodojemu Alžbětinky s vodojemem Písečná pod úpravnou vody Kotelnice na systém Ostravského oblastního vodovodu. „Po převodu pozemku toto propojení zaplatí SmVaK, v opačném případě by šla investice z naší pokladny. Navíc se plánuje výstavba nového vodojemu s vyšší kapacitou pod úpravnou vody Kotelnice, který bude schopen vodou pokrýt dalších 100 domů na Jablunkovsku, a my máme 24 stavebních pozemků,“ řekl Hamrozi.

Jablunkovsko je kromě vlastních zdrojů zásobováno pitnou vodou z přehrady Morávka, v případě potřeby z nádrže Šance – což je zmíněný systém Ostravského oblastního vodovodu.

Více se dočtete v aktuálním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu