Zvelebování kaple bude pokračovat

Modernizace obřadní síně v kapli na Centrálním hřbitově byla jedním z bodů posledního zasedání zastupitelů Českého Těšína. Vedení města deklarovalo, že se renovací objektu bude zabývat a přiblížilo nejbližší plánované kroky.

Kaple na hřbitově je v nevyhovujícím stavu. Foto: ba

Renovace sakrální stavby na Centrálním hřbitově byla zařazena do programu zastupitelstva dodatečně. „Kaple se nachází ve velmi špatném stavu. Je to místo posledního rozloučení s blízkými, jeho prostředí – plíseň, mizerné technické vybavení a celkově odpudivý estetický dojem ale rozhodně není důstojné,“ prohlásila opoziční zastupitelka Alena Hasáková.

Jak uvedla starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková, od roku 2018 radnice investovala do oprav kaple bezmála dva miliony korun. Došlo k výměně elektroinstalace, ošetření zdi protiplísňovým nátěrem a vymalování stěn. V modernizaci sakrální stavby radnice hodlá pokračovat i v blízké budoucnosti. „V plánu je nátěr okenních rámů a výměna vitráží. Zvelebování hřbitovní kaple a přilehlých prostor probíhá postupně, dle finančních možností města. Ve spolupráci s investičním odborem se pokusíme najít osobu nebo firmu, která navrhne odpovídající řešení, abychom vše mohli uvést do pořádku,“ předeslala.

Místostarosta Tomáš Pavelek zdůraznil, že při plánování rekonstrukce kaple radnice bude muset vzít v potaz také připomínky památkářů. „Sanace vlhkého zdiva a další úpravy musejí jít ruku v ruce s odborníky z památkového ústavu. Nebudeme moci je provádět svévolně, budeme muset zachovat předepsané postupy,“ zdůraznil.

Zastupitelka Hasáková zmínila, že je potřeba zmodernizovat mimo jiné také technické vybavení. „Byla jsem svědkem toho, jak si pozůstalí přinesli nosič se svými skladbami. Ty ale nešly přehrát, protože zařízení je z druhé poloviny minulého století, což je tristní,“ řekla.

Starostka Hřebačková přislíbila, že město se bude snažit dát věci do pořádku, aby poslední rozloučení v obřadní síni měla důstojný průběh. „Modernizace kaple je téma, které zajímá řadu občanů. Problémem se budeme zabývat, pokusíme se najít řešení, jak zmodernizovat technické vybavení,“ uzavřela první žena Českého Těšína.

 

Další zprávy z regionu