Agresivní chování řidičů na pozemních komunikacích

V dnešním článku se zaměříme na agresivní chování řidičů na pozemních komunikacích prostřednictvím modelového příkladu a související trestněprávní důsledky.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Agresivnímu chování řidiče a s tím spojenému nebezpečnému incidentu se v rámci své rozhodovací praxe věnoval i Nejvyšší soud (4 Tdo 798/2022). Popis incidentu je pro daný účel vhodné ponechat tak, jak jej shrnul Nejvyšší soud. Tedy na počátku byl riskantní předjížděcí manévr obviněného (agresora) v nepřehledné levotočivé zatáčce, kterým poškozeného přinutil strhnout jím řízené vozidlo ke straně, neboť by jinak došlo ke srážce obviněného s protijedoucím vozidlem. Poté, co poškozený po určitém čase obviněného znovu dojel, na něho zablikal, aby mu dal jasně najevo, že jeho předchozí počínání vnímal jako hazardní kousek, kterým se cítil být ohrožen. Reakci poškozeného (v podobě zablikání) obviněný evidentně subjektivně pochopil jako opovážlivost a rozhodl se poškozenému ukázat, kdo je tu pánem, a vyřídit si s ním účty.

Následně proto obviněný opakovaně narazil ze strany do vozidla poškozeného, kdy v důsledku srážky došlo k zastavení obou vozidel. Obviněný pak ve svém agresivním jednání navíc pokračoval, když dřevěnou násadou rozbil zadní sklo, levé přední zrcátko a promáčkl pravý sloupek u předního skla vozidla poškozeného.

Takovéto jednání obviněného soudy nižších stupňů posoudily mimo jiné jako trestný čin vydírání spáchaný se zbraní.

Zbraní, pokud z jednotlivých ustanovení trestního zákoníku nevyplývá něco jiného, se rozumí cokoli, čím je možné učinit útok proti tělu důraznějším (tj. např. i útok prostřednictvím psa nebo mobilního telefonu). Vydírání pak trestní zákoník vymezuje jako jednání pachatele, kterým jinou osobu násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konala, opominula nebo trpěla. V dané věci Nejvyšší soud uzavřel, že nelze namítat nic proti závěru soudů nižších stupňů, že cílem obviněného, při záměrném a opakovaném narážení do vozidla poškozeného, bylo poškozeného za použití násilí přinutit ke změně způsobu jízdy či dokonce k úplnému zastavení vozidla (tj. k tomu, aby poškozený něco konal). Proto je namístě, aby takovýto skutek byl posouzen jako zločin vydírání se zbraní, což odůvodňuje použití vyšší trestní sazby.

Řidiči by proto měli mít neustále na paměti, že jakékoliv agresivní chování na silnici nemá místo. V opačném případě je totiž může oprávněně stihnout přísný trest.

Další zprávy z regionu