Co po vás nesmí podnikatel požadovat při reklamaci zboží?

Uplatňování práv z vad u spotřebitelských smluv (neboli reklamace) je problematika, která je řadě z nás blízká, a proto není výjimkou, že mnohá ze svých práv v této oblasti zná i laická veřejnost. I přesto se ale v některých otázkách stálé vyskytují nejasnosti, a proto se některé z nich pokusíme osvětlit.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Jde například o otázku, zda může podnikatel při reklamaci požadovat zabalení věci v původním obalu. I přesto, že i dnes se s takovým požadavkem můžeme čas od času setkat, lze uzavřít, že taková povinnost při reklamaci nevzniká. U spotřebitelských smluv totiž podnikatel nemůže omezovat práva spotřebitele mimo zákonný rozsah, což vyplývá z § 1814 písm. a) občanského zákoníku a zákon samotný takovou povinnost rozhodně nikde nestanovuje. Vyhnout se tomu podnikatel přitom nemůže dle § 1815 občanského zákoníku ani tím, že by si takovou povinnost stanovil například ve svých obchodních podmínkách.

Z naprosto stejného důvodu po vás nemůže být požadováno ani to, aby při reklamaci pouhého příslušenství věci musela být spolu s ním zasílána také věc hlavní a naopak. Stejně tak pokud je v jednom balení prodáváno více věcí, nemůže po vás být požadováno, aby byl k reklamaci zaslán celý předmět koupě. V praxi to znamená například to, že v případě zakoupení televize spolu s ovladačem nemusíte v případě poruchy ovladače k reklamaci zasílat rovněž televizi a naopak.

Podobně ani v případě ztráty účtenky není vše ztraceno. Bude sice nutné nadále danou koupi prokázat, není však nikde určeno, že jediným prostředkem pro takové prokázání je právě účtenka. Kromě účtenky tak můžete použít i jiné prostředky, jako je například výpis z bankovního účtu. V některých případech může dokonce i samo zboží vypovídat o tom, že bylo zakoupeno u konkrétního prodejce. V takovém případě však může nastat problém z hlediska určení dne, ve kterém ke koupi došlo, jelikož práva z vadného plnění u spotřebitelských smluv je obecně možno uplatnit do 24 měsíců od převzetí věci.

Je ale nutno upozornit na to, že v případě, že věc koupíte již od třetí osoby, na vás práva z vad sama nepřechází (řešením může být postoupení práv z vadného plnění). Tato skutečnost nezpůsobuje problémy v případě, že dojde například k předání právě oné účtenky, na které není uvedené jméno. Dnes však již často např. při nákupech z e-shopů obsahuje i kupní doklad jméno kupujícího. V takové situaci je proto nutno počítat s možnými komplikacemi při reklamaci.

Další zprávy z regionu