Digitální dědictví aneb co se stane s našimi sociálními sítěmi po smrti

Zatímco se řada lidí před svou smrtí zabývá osudem jejich hmotného majetku, jen málokdo se zpravidla již zamýšlí nad tím, jak naložit s posmrtným odkazem na sociálních sítích.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Ačkoliv z praktického hlediska jsou s námi internetové účty a sociální sítě již poměrně dlouho, neznamená to, že by z právního hlediska tato oblast byla v  českých vodách probádána zcela do hloubky. Nelze tak prozatím představit univerzální pravidla, která by nám veškeré otázky zodpověděla. Faktické řešení však často nabízí právě samotní provozovatelé sociálních sítí.

Proto si v tomto článku přiblížíme, jak se k této otázce staví hlavní aktéři na tomto poli. Je přitom nutno zdůraznit, že se jedná o postupy, kdy je celá záležitost řešena „oficiálně“, tj. způsobem, který sami provozovatelé předpokládají, a nikoliv tím způsobem, že příslušné přihlašovací údaje pozůstalého znáte a budete tak schopní se k daným datům dostat i jinak.

Facebook počítá s tím, že účet zesnulého bude po smrti „zvěčněn“, tedy bude nadále veřejně dostupný, ale už se nebude dále měnit. S touto situací si lze ještě za života poradit tak, že si můžete určit kontaktní osobu, která váš účet bude spravovat i po smrti – zejména bude smět na vašem profilu zveřejnit připnutý příspěvek (například jako formu určitého rozloučení). Kontaktní osoba však nebude mít přístup k vaší osobní korespondenci nebo k úpravě vašich starých příspěvků. Alternativně si můžete v nastavení účtu zvolit, že chcete, aby po smrti došlo ke smazání profilu.

V obdobném režimu funguje rovněž Instagram, který také počítá buďto se „zvěčněním“ profilu, nebo s jeho výmazem. Není zde však již možnost automaticky si zvolit pro případ smrti kontaktní osobu, která by se o váš účet mohla bez dalšího postarat.

Problém může představovat také nakládání v zásadě s veškerou elektronikou společnosti Apple, jelikož ta je chráněna pomocí tzv. Apple ID a bez jeho odstranění, resp. bez odstranění zámku aktivace bude tato elektronika v zásadě nepoužitelná. I zde však docílíte pouze toho, že zařízení obnovíte do továrního nastavení. Od verze systému iOS 15.2 (resp. iPadOS 15.2 nebo macOS 12.1) je však možné určit si kontaktní osobu, která dostane v případě smrti rovněž přístup k datům zesnulého.

Síť X (Twitter) vám umožní v případě úmrtí provést deaktivaci účtu, nicméně ani zde vám samotný přístup k účtu nebude umožněn.

Obecně lze pak říci, že k řešení těchto záležitostí bude nutno úmrtí zesnulého doložit, např. úmrtním listem.

Další zprávy z regionu