Novinky ve spotřebitelských vztazích – část IV.

V tomto posledním díle čtyřdílné série článků zabývajících se novelou občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele se zaměříme na to, jaké změny se projevily nebo vyskytly v oblasti slev a reklamací.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Právě u slev můžeme nově očekávat snížení množství falešných slev. Prodávající totiž nyní musí spotřebitele informovat o ceně výrobku nebo služby v době posledních 30 dnů před poskytnutím slevy. Tato informační povinnost se vztahuje jak na prodávající v internetovém prostředí, tak na tzv. kamenné prodejny, nicméně se netýká výrobků, které podléhají rychlé zkáze nebo mají krátkou dobu spotřeby – tedy např. mléčné, lahůdkářské či masné výrobky nebo pečivo.

Co se týče otázky reklamací, pak v této oblasti jsou praktické dopady novelizace prozatím asi nejméně jisté, jelikož se v přístupu vztahu k nové úpravě vykrystalizovaly dva názorové proudy. V první řadě novela prodloužila právní domněnku vadnosti zboží při převzetí z původních šesti měsíců na jeden rok. V této době by tak měl být spotřebitel ve výhodnější pozici, než doposud. Kamenem úrazu jsou však práva spotřebitele ve druhém roce od převzetí zboží. Samotná dvouletá doba, po kterou je kupující standardně oprávněn zboží reklamovat, sice zůstává zachována, avšak dle původního znění mohl kupující uplatnit právo z vady, která se u věci v této době „vyskytla“, nové znění zákona však hovoří o vadách, které se na věci během dvou let „projeví“. Tato formulační změna tak podnítila názory, že nyní se odpovědnost za vady věci vztahuje pouze na výrobní vady, a že změna je kompenzována právě prodloužením domněnky vadnosti. Oproti tomu existuje názorový proud, dle kterého nemá změna slova „vyskytla“ na slovo „projeví“ v zásadě žádný praktický dopad.

Nehledě na to, který z  názorových proudů nakonec převáží, můžeme spotřebitele uklidnit ještě jednou pojistkou v oblasti odpovědnosti za vady. Prodávající totiž nyní spotřebiteli odpovídá za to, že věc vlastnostmi, a to včetně životnosti nebo funkčnosti, odpovídá obvyklým a rozumně očekávatelným vlastnostem věcí téhož druhu. Pokud tedy věc tuto podmínku nesplní, jedná se ze strany prodávajícího také o vadné plnění.

Novela samotná se však nad skutečnosti, které jsme v této čtyřdílné sérii uvedli, zaobírá i jinými záležitostmi a námi zde uváděný výklad tak není vyčerpávajícím výčtem všech dotčených změn, cílem série je pouze přiblížit spotřebitelům změny, které se jich mohou přímo dotknout.

Další zprávy z regionu