Obchodní korporace – Akciová společnost

V minulých článcích jsme rozebrali podstatu společnosti s ručením omezeným, přičemž dnes se budeme věnovat kapitálové společnosti v ryzí podobě, a to společnosti akciové. Akciovou společností (dále jen AS), v souladu se zákonnou definicí, rozumíme společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Společníci, resp. akcionáři za dluhy AS ze zákona neručí, až na některé výjimky. Je zde nutno stále počítat např. s ručením akcionářů při zániku AS, která byla zrušena s likvidací, a to do výše jejich podílů na likvidačním zůstatku. Dluhy AS jsou pouze jejími dluhy, bez ohledu na majetek a ručení akcionářů.

Vzhledem k tomu, že akcionáři za dluhy společnosti v zásadě neručí, vzrůstá role základního kapitálu, o kterém jsme již dříve hovořili jako o „finančním polštáři“ zabezpečujícím finanční prostředky pro rozjezd podnikání. Základní kapitál AS musí dosahovat alespoň výše 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR, což klade poměrně vyšší finanční nároky na zakladatele AS a koresponduje to s myšlenkou vhodnosti využití formy akciové společnosti pro větší podnikatelské projekty.

Co se vlastně skrývá pod pojmem akcie? Akcie je cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka AS podílet se na jejím řízení, zisku či likvidačním zůstatku. Zjednodušeně řečeno, akcie představují jednotlivé díly pomyslného koláče, které společně představují celý koláč, tedy základní kapitál AS. Vždy záleží na tom, kolik osob si celý koláč rozdělí, popř. na koho připadne ten největší díl, resp. kdo sesbírá nadpoloviční počet dílků. To odpovídá i dalšímu znaku AS, a to rozhodování na většinovém principu, resp. většinou hlasů.

Poměrně typický jev u AS představuje skutečnost, že na řízení AS se podílejí ve větší míře profesionálové a odborně zdatní jedinci, kteří nejsou akcionáři, avšak jsou povoláni k řízení společnosti právě pro jejich vlastnosti a schopnosti.

Většina osob si pod pojmem akcie a akciová společnost představí divoké obchodování na burze. Této představě odpovídá AS, jejíž akcie jsou obchodovány na tzv. regulovaném trhu a jsou nabízeny veřejnosti (AS také označována za veřejnou společnost). Nicméně, většina AS má charakter soukromé akciové společnosti (jejíž akcie nejsou obchodovány na burze).

Další zprávy z regionu