Pozor na neuhrazené pokuty

Senát na svém zasedání schválil novelu zákona o Policii České republiky a novelu zákona o Celní správě České republiky. Na základě těchto novel budou mít nově od 1. ledna 2022 policisté, celníci, a také obecní strážníci právo odebrat na místě registrační značku vozu nebo nasadit takzvanou „botičku“ autům řidičů s neuhrazeným dluhem na pokutách za dřívější dopravní přestupky.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V současnosti vede podle ministerstva vnitra špatná vymahatelnost nedoplatků za dopravní přestupky k tomu, že lidé opakovaně porušují pravidla silničního provozu. Řidiči kamionů nedodržují zejména takzvané sociální předpisy, tedy stanovenou dobu řízení, bezpečnostní přestávky a odpočinek. Provozovatelé pak poškozují silnice přetíženými auty a řidiči překračují povolenou rychlost.

V praxi to znamená, že při kontrole motorového vozidla policista, celník nebo obecní strážník bude oprávněn požadovat po řidiči tohoto vozidla uhrazení jeho nedoplatku nebo nedoplatku provozovatele tohoto vozidla na pokutě za přestupek uložený podle zákona o silničním provozu, zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silniční dopravě. Zároveň mu umožní uhrazení nedoplatku na místě kontroly motorového vozidla v hotovosti nebo platební kartou, ale pouze v případě, pokud byla pokuta, jejímž neuhrazením vznikl nedoplatek, uložena celním úřadem, nebo byl nedoplatek na této pokutě předán k vymáhání obecnému správci daně.

V případě, že řidič na místě kontroly vozidla nedoplatek neuhradí, přikáže policista řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a zadrží tabulky státní poznávací značky motorového vozidla; a pokud je řidič motorového vozidla odmítne na výzvu policisty vydat, tabulky registrační značky odejme, nebo zabrání motorovému vozidlu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (typicky použitím příslovečné „botičky“).

K vrácení tabulek registrační značky, případně odstranění technického prostředku k zabráněníodjezdu vozidla („botičky“) dojde až po úplném uhrazení nedoplatku dluhu.

Další zprávy z regionu